Erityisluokanopettajan virka, jopo-opetus - Kotka Stad

Erityisluokanopettajan virka, jopo-opetus

Kotkan opetustoimessa on haettavana joustavan perusopetuksen ryhmään sijoittuva erityisluokanopettajan viransijaisuus määräajaksi 20.8.2019-30.5.2020

Viransijaisuus sijoittuu joustavan perusopetuksen ryhmään Kotkansaaren kouluun, Keskuskoulun toimipisteeseen.

Kotkansaaren koulu on noin 780 oppilaan yhtenäiskoulu, joka toimii kahdessa toimipisteessä. Haukkavuoren toimipisteessä on yleisopetuksen ryhmiä ja erityisopetuksen pienryhmiä vuosiluokille 1-5. Keskuskoulun toimipisteessä on yleisopetuksen ryhmiä ja erityisopetuksen pienryhmiä vuosiluokille 6-9. Keskuskoulussa on lisäksi kolme joustavan perusopetuksen ryhmää, joista kaksi toimii erillisissä yksiköissä lähellä pääkoulua.

Joustavassa perusopetuksessa pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on saada hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja löytää omat kiinnostuksen kohteet. Muissa oppimisympäristöissä kuten työpaikoilla, tapahtuva oppinen on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.

Kotkan kaupungin opetustoimessa joustavan perusopetuksen opettajalta edellytetään virkasuhteeseen valittaessa erityisluokanopettajan kelpoisuutta (opetustoimenjohtajan päätös § 925 / 13.3.2018).

Edellytämme kokemusta joustavasta perusopetuksesta ja/tai erityisopetuksesta ja yläkouluikäisten kanssa toimimisesta. Arvostamme kykyä tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Edellytämme halukkuutta kehittää ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja yhteistyötä yli luokkarajojen uuden OPS:n tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi katsotaan eduksi moniammatilliset työskentelytaidot. Perhetyön ja/tai lastensuojelutyön tuntemus on myös eduksi.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkastetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote.

Viransijaisuudessa noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan siten kuin erityisopetuksen tuntiopettajan palkasta säädetään. Tehtäväkohtainen palkka on 3085,26e/kk (40307044) - 2266,89e/kk (40307049). Opetusvelvollisuus on 22 tuntia viikossa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti kirjautumalla rekrytointijärjestelmäämme. Apua hakemuksen jättämiseen saat numerosta 045 7881 7896 (ma-pe klo 7-14). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA

Lisätietoja

http://www.kotka.fi
http://www.facebook.com/kotkankaupunki

Lisätietoja antaa Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikainen, puh. 0400 420 982.

Kotkan kaupunki, Opetustoimen vastuualue
Osoite: Kotka, 48100 Kotka

Kotkan kaupungin yleissivistävään koulutukseen kuuluu 17 peruskoulua, kaksi lukiota ja aikuislukio. Opetustoimen tavoitteena on kehittää oppivaa, osaavaa, sivistynyttä ja hyvinvoivaa Kotkaa. Kaupunkimme on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä.
Merikaupunki Kotka on kansainvälinen satamakaupunki, joka tunnetaan myös palkituista puistoistaan. Seudun suurin työnantaja, Kotkan kaupunki, pitää huolta työntekijöistään monin tavoin. Henkilöstöä ja esimiehiä koulutetaan suunnitelmallisesti ja tarjolla on monipuolista virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa. Kaupunki panostaa myös henkilöstön ja esimiesten vertaistoimintaan sekä osaamisen jakamiseen. Kotkan upea merellinen asuinympäristö luo hyvinvointia ja tarjoaa lukuisia harrastusmahdollisuuksia myös vapaa-ajalla. Bonuksena lyhyt, reilun tunnin matka pääkaupunkiseudulle.

Tutustu työnantajaan