Erityisluokanopettajia

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2021 alkaen kaksi toistaiseksi täytettävää erityisluokanopettajan virkaa (vuosiluokat 1-6) keskitettyyn kuntouttavaan pienryhmäopetukseen, joissa oppilailla on sosiaalis-emotionaalisia ja tunne-elämän haasteita. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Heikkilän koulu.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 324216.

Hakuaika päättyy 25.1.2021 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa rehtori Anu Virtanen, puh. 040 027 7973 sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi