Erityisop. luokkamuotoinen - Haapaveden kaupunki

Erityisop. luokkamuotoinen - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna päätoimisen tuntiopettajan tehtävä luokkamuotoisessa erityisopetuksessa (n. 25 vvh). Tehtävä täytetään 7.8.2019 alkaen toistaiseksi ehdolla, että kaupunginhallitus antaa tehtävään täyttöluvan. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitettaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Läs mer

http://www.haapavesi.fi

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 759 1343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Adress: Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Mer om arbetsgivaren