Erityisopettaja - Haapaveden kaupunki

Erityisopettaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin koulutoimessa on avoinna päätoiminen erityisopettajan tehtävä (tai luokanopettaja) lukuvuodelle 2019-2020. Sijoituspaikka on Hyttikallion koulu.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä myös koulun kehittämistä, yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan sekä perehtyneisyyttä inkluusioon ja yhteisopettajuuteen. Eduksi katsotaan myös perehtyneisyyttä ja kokemusta tieto-ja viestintätekniikan hallinnasta ja monipuolista opetussuunnitelman tvt-strategian mukaista opetusta ja taitoja

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.
Tehtävä täytetään mikäli kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan.

Läs mer

http://www.haapavesi.fi

risto.klasila@haapavesi.fi, puh. 044 7591 358

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Adress: Haapavesi

Haapavesi on n. 7300 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Mer om arbetsgivaren