Erityisopettaja - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Erityisopettaja

Haemme Erityisopettajaa Poriin 12.8.2019 alkaen Opiskelijapalveluihin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Erityisopettajan tehtävänä on erityisen tuen toteuttamista niille opiskelijoille, joilla on erityisen tuen tarvetta ja joiden tavoitteiden saavuttamista on tuettava yksilöllisesti suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin avulla. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.
Erityisopettaja vastaa omien vastuualojen osalta opiskelijoiden erityisen tuen määrittelemisestä ja tukitoimien suunnittelusta yhdessä vastuuopettajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tehtävä edellyttää hyviä opetus- ja ohjaustaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta, suunnitelmallisuutta, itsenäistä työotetta, erilaisuuden hyväksymistä, opettajan kelpoisuutta ja erityisopettajan opintoja.

Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Toivomme hakijoilta monialaista ammatillista osaamista eri aloilta. Eduksi katsotaan osaaminen turvallisuus-, ICT-, IT- tai sähköalasta sekä kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksesta tai ohjauksesta

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, todistus huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Noudatamme AVAINOTES vuosityöaikaa 1.8.2019 alkaen.

Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Fia Heino, Opiskelijapalvelupäällikkö
18.8 klo 10-11.
23.7 klo 10- 11
p. 044 455 7664

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palvelualat, 61245000 Opiskelijapalvelut
Osoite: Tiedepuisto 3, 28600 Pori

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.
WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

Tutustu työnantajaan