Skip to main content
test
Erityisopettaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on uudelleen haettavana määräaikainen ERITYISOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (263) lukuvuodeksi 2022-2023.

Toimipiste palvelussuhteessa on Savion koulu, joka on n. 450 oppilaan monimuotoinen, kaikille oppijoille sopiva koulu. Savion koulun toiminta-ajatus "Yhdessä oppii elämään" ohjaa koulumme toimintaa. Toiminta-ajatuksen perustana on, että oppilas vahvuuksiaan hyödyntämällä kehittyy oppijana, yhteisön jäsenenä ja ihmisenä. Oppilaamme opiskelevat vuosiluokilla 0-9 joustavissa ryhmissä ikäkauden ja edellytystensä mukaisesti. Opetuksessa korostamme yhteistoiminnallisia oppimismenetelmiä monipuolisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Tilamme ovat perinteiset, mutta toiminta uudelle avointa.

Tätä tulet meille tekemään
Oletko erityisopetuksesta ja yhteisopettajuudesta kiinnostunut opettaja? Tule mukaan innostuneeseen työyhteisöömme, jossa toteutetaan päivittäin tiimiopettajuutta ja joustavia opetusjärjestelyitä yleis- ja erityisopetuksen välillä. Vastaat kahden luokka-asteen laaja-alaisesta erityisopetuksesta ja suunnittelet työtäsi yhdessä luokka-asteiden opetustiimien kanssa.

Näin onnistut tehtävässä
Odotamme valmiuksia tiimityöhön ja yhteistoiminnallisiin työtapoihin. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa ja vuorovaikutustaitoja.

Tule meille työkaveriksi, tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan keravalaisten lasten hyvinvointiin omien vahvuuksiesi mukaisesti. Keravalla sinua odottaa innokas ja energinen ammattilaisten joukko. Kerava on pieni, suuri kaupunki, jossa toimintaympäristö on sopivan kokoinen ja yhteistyö tiivistä. Kaupunki tarjoaa hyvät puitteet kasvatukselle ja opetukselle sekä niiden kehittämiselle. Meille erityisen tärkeitä asioita ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Keravalla kelpoisille erityisopettajille maksetaan OVTES:sta poikkeavaa korkeampaa palkkaa. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
http://bit.ly/kaupunkistrategia

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Kasperi Viitanen p. 040 318 2288 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Lisätietoja

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1900 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni- ja Vastuullinen työnantaja -kampanjoissa ja sitoudumme niiden periaatteisiin.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 850 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.


Osoite: Juurakkokatu 33, 04260 Kerava
Keravan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Keravan kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb