Erityisopettaja, kahdeksan tehtävää - Oulun kaupunki

Erityisopettaja, kahdeksan tehtävää

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana kahdeksan PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETTAJAN määräaikaista virkasuhteista tehtävää alueiden yhteisissä tukipalveluissa. Työ alkaa 12.8.2019 ja kestää 31.12.2020 saakka.

Tehtävät sijoittuvat esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-2020 -projektiin, jonka tavoitteena on pedagogisten hyvinvoinnin ja oppimisen hyvien käytäntöjen lisääminen ja vahvistaminen niin, että oppilas saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään soveltuu joko erityisopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävissä käytetään koeaikaa.

Sisäisessä haussa ko. virkoja voivat hakea kaikki määräaikaiset ja vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät, joilla on voimassa oleva palvelussuhde Oulun kaupunkiin hakuaikana.

Tehtäviä haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5551/2019. Hakemukset on toimitettava 24.6.2019 klo 15.00 mennessä. Aiemmin tehtävää sisäisessä haussa hakeneiden hakemukset huomioidaan tässä haussa.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Lisätietoja tehtävistä antavat alueellisen tuen palveluvastaavat Minna Koistinen, p. 044 703 9196, Ulla Netsäinen, p. 050 575 3636, Pirjo Pylväs, p. 050 340 9432, Marjut Väihkönen, p. 044 703 9575 ja perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori, p. 044 703 9767. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Perusopetuspalvelut, Alueiden yhteiset tukipalvelut
Osoite: 90015 Oulun kaupunki

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan