Erityisopettaja, laaja-alainen

Muuramen kunnan opetuspalveluissa on haettavana ajalle 7.1.2021- 28.2.2021 laaja-alaisen erityisopettajan tehtävän opintovapaan sijaisuus.

Katsomme eduksi, jos hakijalla on perusopetuslain 17 §:n 1 momentin mukaista erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus. (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 8§ (23.2.2012/105)). Muut kelpoisuuteen liittyvät ehdot määritellään Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) perusteella. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Tehtävä on jaettu Isolahden ja Kinkomaan kouluille. Isolahden koululla opetusta on kolmena päivänä viikossa. Isolahti on vajaan 60 oppilaan 1-6 luokkien mukava kyläkoulu, jonka laaja-alaisesta erityisopetuksesta tehtävässä on siis kokonaisvastuu. Lisäksi tehtävään kuuluu kaksi työpäivää Kinkomaan koululla, jossa tehtävään kuuluu 5.-6. luokkalaisten (n. 55 oppilasta) laaja-alainen erityisopetus. Kinkomaalla toimii myös toinen laaja-alainen erityisopettaja.

Muuramen kunnan opetustoimen painopistealueiksi on valittu mm. luovan ja rohkean kokeilukulttuurin tukeminen sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Haemme joukkoomme positiivisella asenteella varustettua opettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme arvoihin ja toimintakulttuuriin.

Hakijalle katsotaan eduksi kokemus monipuolisesta erityisopetuksesta. Arvostamme myös monipuolista sähköisten oppimisympäristöjen, kuten Gsuite for Education -alustan, tuntemusta, luovaa asennetta opetustyötä kohtaan sekä halun ja kyvyn sitoutua Liikkuva koulu-toimintaan.

Hakemukset tehtävään osoitetaan Kinkomaan koulun rehtorille ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -palvelun kautta. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Mikäli muodollisesti päteviä hakijoita ei tehtävään saada, voi rekrytoitavaksi henkilöksi tulla kyseeseen myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija.

Lisätietoja

https://peda.net/muurame/Isolahden koulu ja https://peda.net/muurame/kinkomaa

Tutustu työnantajaan

Rehtori Pasi Heikkilä, pasi.heikkila@edu.muurame.fi
p. 050-330 2827

Muuramen kunta, Sivistyspalvelut, Koulut, Kinkomaa
Osoite: Purotie 2, 40930 Kinkomaa

Muurame on viihtyisä, nuorekas ja hyvät palvelut tarjoava noin 10 000 asukkaan kasvukunta Päijänteen rannalla, Jyväskylän seudulla. Muurame on yrittäjäaktiivinen kunta. Kunnan menestyksen perusta on yhteistyöllä tekeminen, jota kutsumme "Muurame-hengeksi".