Erityisopettaja, laaja-alainen, (projektityö)

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa on haettavana laaja-alaisen erityisopettajan (projektityö) tehtävä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2021-31.3.2023.

Otavian HOT - Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -hanke etsii kehittäjäryhmäänsä innostunutta, aktiivista ja uutta luovaa laaja-alaista erityisopettaja. Sinun tehtävänäsi on tuoda hankeryhmän kehittämistyöhön oppimisen tuen ja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osaamista ja auttaa meitä rakentamaan ratkaisuja, jotka opiskelijan sijaintipaikasta ja opiskelun ajankohdasta riippumatta auttavat meitä vastaamaan opiskelijoiden henkilökohtaisiin oppimisen, hyvinvoinnin ja tuen tarpeisiin. HOT-hankkeen kohderyhmää tulevat olemaan ensisijaisesti aikuisten lukiokoulutuksen opiskelijat.

HOT-hankkeen työntekijänä pääset työskentelemään monialaisen hankeryhmän kanssa sekä laajemmin osana Otavian nettikoulutusten järjestämisestä ja opiskelijoiden ohjaamisesta vastaavia tiimejä. Työ tehdään etätyönä. Työntekijällä on kuitenkin velvollisuus osallistua lähityöhön tarpeen mukaan ja työnantajan niin edellyttäessä.

Eduksi katsotaan
- Tehtävän kannalta riittävän laajoja erityispedagogiikan opintoja sekä kasvatus- ja oppimispsykologian tuntemusta.
- Verkko-oppimisympäristöjen ja ajasta ja paikasta riippumattomien tukipalvelujen tuntemusta.
- Asiakas- ja opiskelijalähtöistä otetta sellaisten saavutettavien etähyvinvointipalvelujen ja palvelupolkujen kehittämiseen, jotka ehkäisevät proaktiivisesti oppimisen umpiperiä ja tukevat opiskelijan oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- Vastuullista ja oma-aloitteista työn kehittämisotetta sekä hyviä tiimityötaitoja.
- Taitoa hyödyntää monipuolisia verkkoviestintävälineitä työssä.
- Kyky tehdä moniammatillista yhteistyötä Otaviassa ja ulkopuolisten verkostojen kanssa.
- Lukiokoulutuksen ja erityisesti aikuislukiolaisten kohderyhmän tuntemusta.

Kelpoisuus tehtävään
Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot tai tehtävänkuvaa vastaavat soveltuvat opinnot, jotka sisältävät riittävästi erityispedagogiikan opintoja. Tehtävään ei liity opiskelijahuollon työtä tai suoraa opetustyötä, jolloin soveltuvat opinnot voidaan katsoa riittäväksi.

Tehtävään asetetaan koeaika 6kk.

Lisätietoja

http://www.edusuunta.fi/hot
http://www.nettilukio.fi

Tutustu työnantajaan

Aki Luostarinen 050 311 7255 tai aki.luostarinen@otavia.fi

Mikkelin kaupunki, Liikelaitos Otavia
Osoite: Otavantie 2 b, 50670 Otava

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia on vapaan sivistystyön, aikuisten perus- ja lukiokoulutuksen sekä verkkopedagogiikan ja -ohjauksen kehittämiseen erikoistunut yksikkö. Liikelaitoksessa toimivat aikuisille suunnattujen Nettilukion ja Nettiperuskoulun lisäksi Otavan Opisto (aikuisten maahanmuuttajien perusopetus ja vapaa sivistystyö) ja Otavan Opiston Aikuislukio (internaattilukio). Lisäksi Otavia ylläpitää ja kehittää omaa oppimisympäristöä ja tuottaa Nettilukion ja Nettiperuskoulun oppimateriaalit. Otaviassa työtä tehdään – kuten suuri osa opiskelijoistakin – eri puolilla Suomea ja maailmaakin.

Suggested jobs