Erityisopettaja, Lintumetsän koulu

Haluamme, että kaikki espoolaiset lapset ja nuoret voivat hyvin, saavat peruskoulusta päättötodistuksen, pääsevät jatko-opintoihin ja liittyvät yhteiskuntaamme aktiivisina kansalaisina. Kaikkien kohdalla tämä ei kuitenkaan tahdo eri syistä sujua. Espoon suomenkielinen opetus käynnisti elokuussa 2019 valtion erityisavustuksella oppilaiden tasa-arvoa lisäävän Koukku- kokeilutoiminnan perusopetuksen palvelualueilla. Koukku-toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä koulupudokkuutta ja syrjäytymistä.

Palkkaamme Leppävaaran alueelle erityisopettajan, jonka lähiesimiehenä toimii Lintumetsän koulun rehtori. Lisäksi kokeilutoimintaan liittyvää työtä koordinoidaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä. Erityisopettajan toimialueeseen kuuluu palvelualueen kaikki perusopetuksen yksiköt.

Koulun nimi ja osoite:
Lintumetsän koulu
Lintumetsäntie 10
02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavalta erityisopettajalta edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta erityisopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön. Käytännössä tämä on esimerkiksi ratkaisujen ja toimintatapojen suunnittelua ja toteutusta lastensuojelun, nuorisotoimen tai koulun oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Edellytämme myös, että valittavalla erityisopettajalla on kokemukseen perustuvaa ammatillista osaamista onnistuneista pedagogisista ratkaisuista haastavissa oppilastilanteissa. Valittavalla erityisopettajalla on oltava hyvä osaaminen kolmiportaisen tuen järjestämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen laajempaankin kehittämiseen. Työtä tehdään yhdessä Koukku-ohjaajien ja -tiimin kanssa sekä moniammatillisissa verkostoissa, joten tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä konsultatiivista työotetta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/lintumetsankoulu#contactInfo

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa
Rehtori Sirpa Tammisuo puh. 046 877 1851
Projektipäällikkö Mari Silvennoinen puh. 043 826 6091

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Lintumetsän koulu
Osoite: Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.