Erityisopettaja, Päivänkehrän koulu

Koulun nimi ja osoite: Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- opettajakokemusta, erityisesti erityisopettajan kokemusta
- tunnet ja tiedät erityisopettajan keskeiset työtehtävät
- kokemusta ja erityisosaamista S2 oppilaiden opettamisessa
- työkokemusta oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta, yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuoltotyöstä sekä pedagogisesta asiakirjatyöstä
- kykyä tukea luokanopettajia ja aineopettajia luokan ryhmähengen rakentamisessa
- tiedät varhaiskasvatuksen keskeisiä linjauksia ja toimintatapoja
- hyviä työyhteisötaitoja
- muita sellaisia tekijöitä, joiden katsotaan voivan vahvistaa Päivänkehrän kouluyhteisön kollektiivista osaamista.

Päivänkehrän koulu on alakoulu Espoon Olarissa. Koulussa on oppilaita noin 680, opettajia 45, avustajia 12 ja muuta henkilökuntaa 3. Koululla on kaksi toimipistettä Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Yleisopetuksen lisäksi koulussa on ruotsin kielistä kielikylpyopetusta, painotettua musiikkiluokkaopetusta, erityisentuen pienryhmiä sekä valmistavan opetuksen pienryhmä.
Erityisopettajan tehtävä sijoittuu sijoittuu Komeetan toimipisteeseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Peruskoulut/Alakoulut/Paivankehran_koulu

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Jukka Sarpila, jukka.sarpila@espoo.fi, 050 518 4333 ja virka-apulaisrehtori Mari Vuokila, mari.vuokila@espoo.fi, 043 824 5992

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Päivänkehrän koulu
Osoite: Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.