Erityisopettaja, Postipuun koulu

Kuvaus tehtävästä: Laaja-alaisen erityiopettajan tehtävä Postipuun monimuotoisessa koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Postipuun koulu, Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta peruskoulun 1.-6. luokkien laaja-alaisena erityisopettajana toimimisesta, pedagogisten asiakirjojen kanssa työskentelystä sekä kokemusta samanaikaisopettajuudesta. Laaja-alainen erityisopettaja on osa koulun oppimisen tuen ryhmää.

Postipuun koulussa on n. 400 oppilasta. Koulussa toimii yleisopetuksen lisäksi kieli- ja kulttuuriopetuksen ryhmiä sekä lievästi- ja keskiasteisesti kehitysvammaisten oppilaiden ja toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmiä. Työyhteisömme vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys, vahva ammatillinen osaaminen sekä opetusmuodot ja luokka-asterajat ylittävä opetushenkilöstön yhteistyö.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Anne Suomala gsm 050-5201339 anne.suomala@espoo.fi tai apulaisrehtori Henna Seppänen gsm 046-8772342, henna.seppanen@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Postipuun koulu
Osoite: Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.