Erityisopettajan määräaikainen tehtävä - Tornion kaupunki

Erityisopettajan määräaikainen tehtävä - Tornion kaupunki

Tornion kaupungin koulutoimessa julistetaan haettavaksi perusopetuksen erityisopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2019-31.7.2020 sijoituspaikkana Putaan koulu.

Opettaja työskentelee 7.-9.-luokkien joustavassa pienryhmässä. Ryhmän oppilaat tarvitsevat yksilöllistä tukea koulunkäyntiinsä. Oppilailla on ongelmia esim. tarkkaavuudessa, keskittymisessä ja toiminnanohjauksessa sekä vuorovaikutussuhteissa. Oppilaat työskentelevät kolmiportaisen tuen periaatteiden mukaisesti ja saavat pienryhmässä tukea niissä oppiaineissa, joissa heillä on vaikeuksia ja joiden opiskelu isossa ryhmässä on vaikeaa. Oppilaiden opetus järjestetään yleisopetuksen ryhmässä aina, kun se on mahdollista. Ryhmän opettaja toimii tiiviissä yhteistyössä aineenopettajien ja erityisopettajien kanssa.

Edellytämme kykyä järjestää erilaisia yksilöllisiä oppimisen tuen keinoja oppilaalle, hyviä ryhmänhallintataitoja sekä osaamista sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kohtaamiseen sekä ohjaamiseen. Hyvät tiimityötaidot ja rohkeus luoda erilaisia työmenetelmiä ovat välttämättömiä ominaisuuksia työssä onnistumiselle.
Arvostamme taitoa olla aikuisena läsnä kasvatustilanteissa ja kykyä nähdä pulmallisissakin hetkissä mahdollisuuksia. Hakijalta edellytetään vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kehittävää työotetta ja kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä sekä sitoutumista joustoluokka -toimintaperiaatteeseen. Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tutkinto- ja työtodistukset pyydetään esittämään mahdollisen työhaastattelun yhteydessä. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2003) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Hakemukset pyydetään jättämään Kuntarekry-palveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi

Läs mer

http://www.tornio.fi

Putaan koulun rehtori Tarja Forsström, puh. 050 597 1385, tarja.forsstrom@tornio.fi

Sivistyspalvelut
Adress: Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.

Mer om arbetsgivaren