Erityisopettajan virka - Oriveden kaupunki

Erityisopettajan virka

Oriveden kaupungin opetuspalveluissa on haettavana

ERITYISOPETTAJAN VIRKA 1.8.2019 alkaen.

Viran sijoituspaikka palvelussuhteen alussa on Oriveden yhteiskoulu (luokat 7 - 9).

Erityisopetuksen käytännön opetusjärjestelyissä periaatteena on inkluusio, toteutustapana samanaikaisopettajuus sekä joustavat ryhmittelyt. Hakijan eduksi luetaan kyky kehittää ja koordinoida erityisopetuksen järjestelyjä yhteistyössä oppilashuollon, koulun johdon ja opettajien kanssa.

Tehtävään valitulta edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä sekä kykyä toimia monialaisissa verkostoissa oppilaiden parhaaksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Noudatamme valinnassa kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen palvelusuhteen alkamista toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä Työterveyshuolto Pirten lausunto terveydentilasta.

Hakemukset tulee jättää 28.7.2019 mennessä kuntarekry.fi kautta. Haastattelut pidetään 1.8.2019. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.

Oriveden yhteiskoulun ja lukion rehtori Jari Hildén, p. 040 133 9253, jari.hilden@orivesi.fi

Oriveden kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Oriveden yhteiskoulu
Osoite: Opintie 1, 35300 Orivesi

Orivesi on noin 9 300 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Tutustu työnantajaan