Erityisopetuksen tuntiopettaja tehtävä

Parikkalan kunnan Kirjolan koululla on haettavana määräaikainen perusopetuksen erityisopetuksen tuntiopettaja tehtävä aj. 1.8.2021 - 31.7.2022.

Erityisopetuksen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu Kirjolan alakoulun ja Saaren alakoulun erityisopetus. Viikkotuntimäärä on n. 25 tuntia.

Kelpoisuusehtona on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus, joka on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/14.12.1998, 865/3.11.2005). Mikäli päteviä hakijoita ei ole, myös muodollista pätevyyttä vailla olevat huomioidaan.

Palkka määräytyy OVTES:n ja tehtävien vaativuuden mukaisesti.

Hakemukset työavaimella nro 345636 Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 14.4.2021 klo 12:00. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valinta suoritetaan ehdollisena kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukaisen rikosrekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Todistukset on esitettävä viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.parikkala.fi
http://www.parikkala.fi/fi/Koulut

Tutustu työnantajaan

rehtori Janne Hirvonen 044 781 1241

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Perusopetus ja lukio
Osoite: Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala

Kirjolan koulu ja Parikkalan lukio sijaitsee Parikkalan keskustassa. Kirjolan koulussa opetusta annetaan peruskoulun ja lukion yhteisissä koulutiloissa. Uusi koulu Kirjolaan on rakenteilla ja valmistuu syksyksi 2022. Koulurakennuksessa työskentelee oppilaita alakoululaisista lukiolaisiin. Tällä hetkellä perusopetuksessa on Kirjolan koululla (1. - 9. luokat) 263 ja Saaren koululla (1. - 6. luokat) 53 oppilasta. Parikkalan lukiossa on 42 opiskelijaa

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksen, pienryhmäopetuksen sekä ala- ja yläkoulun yhteisen luokkamuotoisen erityisopetuksen avulla.

Parikkalan lukio on pieni, mutta vahva yleislukio, joka tarjoaa perusopetuksen päättäneille nuorille tasokkaan ja innostavan opiskeluyhteisön. Tuemme opiskelijoitamme kasvamaan kulttuuritaustaansa arvostaviksi, rehellisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Ohjaamme heitä toimimaan rakentavasti ja suvaitsevasti yhteisössä ja kantamaan vastuuta omasta elämästään ja muista ihmisistä. Kannustamme opiskelijoitamme kasvamaan monipuolisesti itsenään kehittäviksi, kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi.

Parikkalan kunta - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs