test

Erityissosiaaliohjaaja (lastensuojelun avohuolto, kotoutumisvaiheen tiimi, Jyväskylä)

Ansök senast  8.12.2023 15:45

Merkityksellinen työ tarjolla juuri sinulle! Haemme Keski-Suomen hyvinvointialueelle lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön Jyväskylään

ERITYISSOSIAALIOHJAAJAA

vakituiseen virkasuhteeseen.

Kotoutumisvaiheen lastensuojelutyöllä tarkoitetaan lastensuojelun avohuollon työskentelyä niiden perheiden kanssa, jotka ovat saapuneet Suomeen pakolaisina, turvapaikan- tai tilapäisen suojelun hakijoina 0-5 vuoden sisällä. Kotoutumisvaiheen lastensuojelutiimi on valtakunnallisesti erityislaatuinen tiimirakenne osana lastensuojelun avohuollon organisaatiota Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tiimissä tehdään myös omaa asiakasryhmää koskevat palvelutarpeen arvioinnit. Tiimi työskentelee koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, kaksi erityissosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Työssä on vahvasti läsnä erilaiset globaalit ilmiöt, erityisen haavoittuvassa asemassa olevan lapsen oikeudet ja muut ihmisoikeusnäkökulmat, sekä pakkomuuttoon ja erilaisiin kulttuuritaustoihin liittyvät erityiskysymykset.

Meillä pääset osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen mentoroinnin, koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Lähiesihenkilötyötä yksikössämme on vahvistettu. Käytössäsi on viihtyisät työtilat Jyväskylän kaupungin keskustassa. Osittainen etätyö on mahdollista. Työ edellyttää liikkumista Keski-Suomen hyvinvointialueella ja siten auton käyttömahdollisuutta.

Työssäsi toimit kotoutumisvaiheen lastensuojelutyön erityisasiantuntijana erilaisissa monialaisissa verkostoissa. Keskeisessä roolissa on mm. hiljattain maahan muuttaneiden perheiden palvelutarpeen arviointityöskentely, systeeminen lastensuojelutyö sekä muu monitoimijainen yhteistyö. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kotoutumista tukevien sosiaalipalveluiden, alueen vastaanottokeskusten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tiimin työtapa on vahvasti verkostoituva.

Tiimiläiset haluavat kertoa, että tiimissä työskennellään toinen toistaan tukien, asioita reflektoidaan yhdessä työparin tai tiimin kanssa, eikä ketään jätetä työssään yksin.

Erityissosiaaliohjaajan tehtävissä edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista kelpoisuutta. Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävässä voidaan huomioida ja määräajaksi palkata hakija, jolla on lain (817/2015) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Virassa noudatetaan koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun tulee lisäksi esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Haastattelut on suunniteltu pidettävän viikolla 50.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:
-
Kati Räsänen, johtava sosiaalityöntekijä (ei tavoitettavissa 4.-8.12.2023)
p. 050 375 7340
kati.h.rasanen@hyvaks.fi
-
Laura Malmivaara, johtava sosiaalityöntekijä (yhteydenotot välillä 4.-8.12.2023)
p. 040 717 7031
laura.malmivaara@hyvaks.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi!

Läs om arbetsgivare