Skip to main content
test
Erityissuunnittelija - Social-och hälsovårdssektorn

Kiinnostaako sinua sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja hankintojen kehittäminen? Etsimme projektiluontoisen työn osaajaa, jolla on kehittämisorientoitunut tapa tehdä töitä sekä vahvat vuorovaikutustaidot. Voit olla jo kokenut osaaja tai vastavalmistunut, me perehdytämme tehtävään huolellisesti ja saat päivittäisessä työssä innostuneen tiimin tuen. Nyt haussa oleva tehtävä sijoittuu hankintapalvelujen strategisen hankinnan palvelut -yksikköön.

Hankintapalvelut vastaa hankintojen johtamisen, ohjauksen, toteutuksen, raportoinnin ja kehittämisen tuesta tuottamalla toimialan palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen tarvittavat strategisen ja operatiivisen hankinnan asiantuntijapalvelut. Tehtävänä on hankintastrategisten linjausten valmistelu ja toimeenpano, hankintatiedon ja tuotantotapojen analysointi järjestämisen tueksi sekä hankintatoimen kehittäminen ja ohjeistus. Lisäksi hankintapalvelut vastaa hankintaprosessien käytännön toteutuksesta ja tarvittavasta päätösvalmistelusta, sopimushallinnasta sekä keskitettyjen tavaratilausten prosessista ja käytännön tilaustoiminnasta.

Strategisen hankinnan palvelujen yksi ydintehtävistä on tuottaa tuotantotapa-analyyseja toimialan eri palveluista järjestämisnäkökulman vahvistamiseksi ja strategisen johtamisen tueksi. Tulevat työtehtäväsi keskittyvät näiden tuotantotapa-analyysien ympärille. Yksikön sisällä työskentelee analyyseihin keskittynyt tiimi, jonka kanssa analyyseja työstetään. Tiimissä on osaamista talouden, prosessien, hankintojen ja palvelumuotoilun saralla. Käytännössä analysoimme toimialan palvelutuotantoa (oma, ostettu, palvelusetelit) kustannusten ja suoritteiden, asiakaskokemuksen ja laadun sekä prosessien ja ohjauksen kautta. Pyrimme analyysin avulla löytämään parhaat käytännön ratkaisut palvelujen järjestämiselle niin kaupungille kuin kuntalaisille. Työtä tehdään yhteistyössä toimialan palvelukokonaisuuksien ja hallinnon muiden palvelujen kanssa.

Keskeiset työtehtävät:
- Nimettyjen tuotantotapa-analyysien projektijohtaminen
- Talous- ja suoritedatan analysointi
- Toimintamalli- ja prosessikuvausten tuottaminen
- Laatu- ja asiakaskokemustutkimusten ohjaus ja hyödyntäminen

Odotamme sinulta:
- Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
- Kokemusta projektiluontoisesta työstä
- Luontaista kiinnostusta julkisen sektorin kehitystehtäviin
- Erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä ilmaista itseäsi selkeästi ja vakuuttavasti

Lisäksi työ edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista hallintaa. Luemme eduksi kokemuksen julkisiin hankintoihin ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

Tarjoamme sinulle näköalapaikan suureen sote-organisaatioon, mielenkiintoiset työtehtävät, hyvät kehitysmahdollisuudet sekä mukavan ja innostuneen työyhteisön tuen. Suurena ja vakaana työnantajana tarjoamme myös monipuoliset henkilöstöedut.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yksikön päällikkö Akusti Lankinen, puh. 040 521 9941.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto, Strategisen hankinnan palvelut

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Rekommenderade jobb