Tule näköalapaikalle, jossa Sinulla mahdollisuus kehittää sekä vaikuttaa tulevaan!

Haemme nyt esimiestä aikuissosiaalityön sekä työikäisten asiakasohjaukseen.

Vakituinen virkasuhde alkaen sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00.

Esimiestyösi kattaa aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen vastuualueen TYP-työstä sekä työikäisten asiakasohjauksen.

Tehtävässäsi vastaat yksiköidesi henkilöstöstä sekä operatiivisen toiminnan järjestämisestä, ja yhteensovitat johtamiasi palveluja niin tulosalueella, organisaatiossa kuin yhteistyöverkostoissa.

TYP-työssä esimiehen johtamaan yksikköön kuuluu 10 hengen sosiaalityöntekijöistä ja -ohjaajista koostuva moniammatillinen tiimi. TYP-työllä pyritään edistämään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä monialaisen yhteispalvelun keinoin yhdessä terveydenhuollon, TE-palvelujen ja Kelan kanssa. Lisäksi mm. Keusoten sosiaalinen kuntoutus sekä kuntien työllisyyspalvelut kuuluvat tiiviisti yhteistyöverkostoon. TYP-työn osalta työparinasi toimii myös Keski-Uudenmaan TYPin johtaja. Työikäisten asiakasohjaus vastaa uusien asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta sekä hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnista. Lisäksi yksikössä vastataan työikäisten asiakkaiden SHL:n ilmoitusten vastaanotosta, virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä sekä uusien asiakkaiden toimeentulotuen käsittelystä. 1.1.2021 käynnistyvä yksikkö tarjoaa yhdenmukaisen ikäryhmäkohtaisen yhteydenottokanavan kaikille Keusoten alueen uusille asiakkaille. Työikäisten asiakasohjauksessa työskentelee 10 hengen moniammatillinen tiimi, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasohjaajista (sosionomi AMK ja psykiatrinen sairaanhoitaja) sekä asiakassihteereistä. Tehtävässäsi korostuu tietoon perustuva kokonaisvaltainen kehittäminen asiakaslähtöisten palveluprosessien toteuttamiseksi sekä talouden systemaattinen seuranta, tilastointi ja tiedon tuottaminen strategisten päätösten tueksi. Teet vaikuttavaa ja tuloksellista työtä moniammatillisessa ja poikkihallinnollisessa työkentässä, ja työlläsi vahvistat TYP-työn sekä työikäisten asiakasohjauksen kehittymistä osana kuntayhtymän toimintoja. Tarvittaessa toimit myös asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa verkostoissa ja työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Työn tukenasi ovat tulosalueiden moniammatilliset esimiesryhmät ja säännölliset tiimirakenteet.

Kelpoisuusehtona edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ mukaista laillistetun sosiaalityöntekijän kelpoisuutta sekä alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa.

Meidän odotuksemme:

  • Hoitaaksesi työn menestyksellisesti Sinulla on edeltävästi vankkaa kokemusta esimiestehtävistä sekä laaja-alainen näky aikuisten sosiaalipalveluiden kentästä ja työllisyydenhoidon kysymyksistä. Mielenterveys- ja päihdetyön tuntemuksesta on Sinulle etua.
  • Työssäsi tarvitset erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä itseohjautuvaan työn organisointiin ja sujuvaan kirjalliseen ilmaisuun sekä näyttöön perustuvaa ratkaisukeskeisyyttä. Esimiehenä ja kollegana olet rakentava, innostava ja osallistava sekä kykenet itsenäiseen päätöksentekoon.
  • Olet vastuullinen ja pitkäjänteinen, ja Sinulla on luovuutta ja rohkeutta kehittää uusia ratkaisuja sosiaalihuollon muuttuvassa työkentässä. Arvostamme valmentavaa johtamisotetta, itse- ja yhteisöohjautuvuuden osaamista sekä Lean-opintoja, mutta tarvittaessa olemme valmiita myös kouluttamaan Sinua.
Mitä Keusote tarjoaa Sinulle:
  • Tarjoamme Sinulle näköalapaikan ammatillisesti moniulotteisissa työtehtävissä osana avointa ja itseään kehittävää kuntayhtymää, jossa Sinulla on aito mahdollisuus työlläsi vaikuttaa toimintamalleihin, prosesseihin ja palvelukokonaisuuksiin. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin. Lisäksi käytössäsi on Keusoten yhteiset henkilöstöetuudet.
  • Ensisijainen työskentelypisteesi sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä Hyvinkäällä perhekeskus Rentossa, mutta työ edellyttää tarvittaessa valmiutta liikkua koko kuntayhtymän alueella. Työaikasi on liukuva, ja joustavat etätyökäytänteemme mahdollistavat itseohjautuvan työsuunnittelun. Käytössäsi on ajanmukaiset työtilat ja -välineet.
Suunniteltu haastattelupäivä on 29.1.2021.

Lisätiedot & yhteydenotot:

  • aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies Hanne Niemi, puh. 050 497 0595, hanne.niemi@keusote.fi (tavoitettavissa 11.1.2021 alkaen).
Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
  • tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies Hanne Niemi, puh. 050 497 0595, hanne.niemi@keusote.fi (tavoitettavissa 11.1.2021 alkaen).

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.