Esittävien taiteiden suunnittelijaopettaja

Vaasan kaupunki hakee taiteen perusopetukseen TaiKoniin esittävien taiteiden suunnittelijaopettajaa tanssi tai teatteritaide pääaineena.

TaiKon on yksikkö Vaasan kansalaisopisto Alman alaisuudessa, joka tarjoaa eri aineiden taiteen perusopetusta 4-18-vuotiaille. TaiKon järjestää laajan oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa ja tanssissa (nykytanssi pää-aineena) sekä yleisen oppimäärän mukaista opetusta käsityössä, mediataiteessa, teatteritaiteessa ja sirkuksessa. Vuonna 2020 opetustunteja oli n. 4200 ja oppilaita n. 2000. TaiKon ja Kansalaisopisto Alma muodostavat yhdessä musiikkiopisto Kuula-opiston kanssa Vaasan kaupungin opistot-tulosalueen.

Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu esittävien taiteiden, tanssin tai teatteritaiteen, opetustyön ohella oman ainealueensa kurssien suunnittelu ja opetusjärjestelyistä vastaaminen sekä opetuksen kehittäminen. Tehtäviin sisältyy myös hankkeiden hallintaa sekä oman ainealueen talousseurantaa. Suunnittelijaopettaja markkinoi TaiKonin toimintaa ja osallistuu yksikön yhteisiin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun.

Edellytämme tanssin tai teatteritaiteen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen kielen työvalmius katsotaan eduksi. (kielitodistus)

Edellytämme perehtyneisyyttä teatteritaiteen tai tanssin opetukseen, taiteen perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Myönteinen ja luova ote työhön ovat eduksi tehtävän hoitamisessa. Arvostamme hyviä organisointi-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tarjoamme dynaamisen, poikkitaiteellisen ja luovan työyhteisön.

Tehtäväkohtainen palkka on 2945,75€/kk.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 20.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Apulaisrehtori Mia Wiik, puh. 0400-256 961

Lisätietoja

Sivistystoimi/TaiKon

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs