Etsivä nuorisotyöntekijä - Keravan kaupunki

Keravan Nuorisopalveluilla on haettavana vakituinen etsivän nuorisotyöntekijän toimi.

Etsivää nuorisotyötä Keravalla tekee kaksi kokoaikaista työntekijää ja työtä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä muiden toimialojen työntekijöiden ja organisaation ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat mukana Keravan Ohjaamon toiminnassa.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla helposti nuorten tavoitettavissa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea nuoren vapaaehtoisuuteen perustuen.

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu:
-Tukea tarvitsevien nuorten palveluihin ohjaus ja rinnalla kulkeminen
-Aktiivinen yhteydenpito nuoriin
-Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa
-Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä muiden Ohjaamon ja Nuorten Kulman toimintaan osallistuvien tahojen ja toimijoiden kanssa
-Ohjaamon tieto- ja neuvontatyön jalkauttaminen toisen asteen oppilaitoksiin, peruskouluihin ja muihin nuoria kokoaviin paikkoihin yhteistyössä muun etsivän nuorisotyön tiimin kanssa
-Etsivän nuorisotyön kehittäminen ja uusien nuorten työllistymistä ja/tai opiskelumahdollisuuksia edistävien toimintatapojen luominen.

Hakijoilta edellytämme nuoriso-tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistotutkintoa. Edellytämme myös aiempaa kokemusta nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä, sosiaalityöstä, työllisyyspalveluista tai muusta tehtävässä suoriutumista tukevasta työstä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat eduksi.

Tehtävässä suoriutumisessa on suurta hyötyä yhteistyö- ja organisointitaidoista, verkostotyön taidoista, empatiakyvystä ja taidosta kohdata asiakkaita tilanteiden edellyttämällä tavalla, perustiedoista nuorten päihde- ja mielenterveysongelmista ja erilaisissa tilanteissa tarvittavista tukitoimenpiteistä, ongelmanratkaisutaidoista, tiedonhankintaan ja raportointiin liittyvistä tietotekniikkataidoista ja ratkaisukeskeisestä ja oma-aloitteista työskentelytavasta.

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä ja tehtävä kuuluu Nuorisopalveluiden Kehittäminen ja projektit -toimintayksikköön.

Työntekijän on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Keravan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

28.6.2019 saakka,
va nuorisosihteeri Jyrki Malinen, 040 318 2196

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Nuorisopalvelut
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 tuhannen asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Keravan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen, osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä; nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Tutustu työnantajaan