Skip to main content
test

Rautalammin kunta hakee etsivää nuorisotyöntekijää sijaisuuteen ajalle 1.6.-31.8.2022.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet tai jäämässä koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Lisäksi etsivä toimii nuorten tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin hoitamaan arjen asioita.

Työ painottuu nuorten kanssa tehtävään yksilötyöhön, mutta sisältää myös pienryhmätoimintoja, joilla tuetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuuden vahvistamista. Työ on osittain myös jalkautuvaa etsivää työtä ja monialaisessa yhteistyöverkostossa toimimista. Etsivä nuorisotyö toimii osana Rautalammin kunnan nuorisopalveluita.

Etsivän nuorisotyöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on alalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava soveltuva koulutus. Eduksi voidaan katsoa aiempi työkokemus nuorten parissa työskentelystä. Arvostamme hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalisten tilanteiden hallintaa ja arviointikykyä, vastuullista itsenäistä työskentelyä sekä aktiivista työotetta toimia monialaisessa yhteistyöverkostossa. Työssä tarvitaan myös hyviä tietoja palvelujärjestelemästä ja lainsäädännöstä sekä raportointitaitoja.

Työ on liikkuvaa ja tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.
Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika 38,25 h/vko. Sisältää tarvittaessa myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Koeaika on puolet määräaikaisen tehtävän kestosta.

Määräaikaisen tehtävän jälkeen on mahdollista hakea 1.9.2022 mahdollisesti aukeavaa vakituista tehtävää.

Lisätietoja

https://www.rautalampi.fi/
https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/nuorisopalvelut/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Olli Lipponen, sivistysjohtaja
p. 040 551 4361
Tiitta Paajanen, vapaa-aikasihteeri
040 576 5952

Lisätietoja

Rautalammin kunnan nuorisotoimi

Rautalampi on vireä ja kehityshakuinen kunta Sisä-Savossa. Asukkaita Rautalammilla on noin 3100. Rautalammin kunnan sivistysosasto on syksyllä 2020 saanut käyttöönsä Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän. Ympäristöasioissa panostamme jätteiden määrän vähentämiseen, jätteiden lajitteluun, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä vastuullisiin hankintoihin.

Rautalammin sivisysosaston toiminta pohjautuu tiimiorganisaatio -malliin. Osaston johtotiimi, nimeltään SISU-ryhmä, suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa. SISU-ryhmään kuuluvat yksiköiden johtajat ja hallintokuntien ylimmät vastuuhenkilöt. Jokainen yksikkö toimii tiimiorganisaatioperiaatteella. Toiminnan keskiössä on avoin ja kannustava dialogi sekä työntekijöiden ja yksiköiden kehittäminen valmentavalla esimiesotteella.


Osoite: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Rekommenderade jobb