Ett skolgångsbiträde till Rökiö skola - Vörå kommun

Ett skolgångsbiträde till Rökiö skola - Vörå kommun

Ett skolgångsbiträde till Rökiö skola, för närvarande 26 h/vecka, fr.o.m. 13.8.2019 tillsvidare.

Behörighetsvillkor enligt förordning 14.12.1998/986.

Före tillträde skall straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas.

Lön enligt AKTA.

Prövotid 4 månader.

Förfrågningar kan göras till Rökiö skolas rektor Ulla Granström tel. 050 3736350.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Vi önskar elektroniska ansökningar via www.kuntarekry.fi . Ansökan bör vara hos oss senast 20.5.2019 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Förfrågningar kan göras till Rökiö skolas rektor Ulla Granström tel. 050 3736350.

Vörå kommun
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.
Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.
Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Mer om arbetsgivaren