Familjearbetare - Närpes stad

Familjearbetare - Närpes stad

Familjecentret i Närpes söker vikarie för

Familjearbetare under tiden 01.03 - 01.09.2019

Inom Familjecentret har vi samlat många olika yrkeskategorier. Familjecentret bildar ett nätverk av tjänster för barnfamiljer och till en del också för vuxna, så att servicen blir en välfungerande och samordnad helhet. Här arbetar förutom familjearbetare även hälsovårdare inom mödra- och barnrådgivning, hälsofrämjande, socialarbetare, barnpsykolog och sysselsättningskoordinator. Vi fungerar enligt lågtröskelmodell, dvs det är lätt att komma i kontakt med oss och vi har som fokus att ge stöd i ett tidigt skede.

Vårt innovativa och utvecklingsglada team söker dej som är en positiv, ansvarsfull och flexibel person, som gillar både självständigt arbete och teamwork. Arbetet förutsätter ett fördomsfritt och utvecklingsinriktat arbetsgrepp, organisationsskicklighet och initiativförmåga. Vi uppskattar också att du har goda interaktionsfärdigheter.

Arbetsuppgifterna består av stöd till familjer som är i behov av kortvariga eller långvariga insatser. Familjearbetet kan vara både förebyggande stöd och barnskyddsbetonad service. Familje-
arbetaren arbetar i nära samarbete med familjecentrets övrig personal.

Arbetstiden är heltid. Behörighetskrav enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Anställningsvillkor och lön enligt AKTA. Den som blir vald till tjänsten ska uppvisa straffregisterutdrag (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002).

Välkommen med din ansökan senast 24.02.2019 via www.kuntarekry.fi

Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Vård- och omsorgsnämnden
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Tilläggsuppgifter fås av familjeomsorgschef Yvonne Lindén, tfn 0408267257 eller Carina Westberg, tfn 0401600939. E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Dina ansökningshandlingar returneras inte.

Läs mer

http://www.narpes.fi

Familjeomsorgschef Yvonne Lindén, tfn 0408267257 eller Carina Westberg, tfn 0401600939. E-post: fornamn.efternamn@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Mer om arbetsgivaren