Skip to main content
test
Familjearbetare - Lohjan kaupunki

Hej du som är yrkesutbildad inom social- eller hälsovård och är intresserad av barn, unga och familjer.

Kom och arbeta hos oss som familjearbetare i Ojamo familjestödscenter i Lojo. Vi söker två arbetstagare: en med fast anställning och en med visstidsanställning fram den 31 maj 2023.

Båda befattningarna överförs till Västra Nylands välfärdsområde enligt principerna för överlåtelse av rörelse den 1 januari 2023.

Som familjearbetare arbetar du i familjearbete i enlighet med barnskyddet och socialvårdslagen. Familjearbetet är målmedvetet och systematiskt förändringsarbete i familjens hem och vardagsmiljö för att stödja klientfamiljernas och barnens välbefinnande. Det väsentliga i familjearbetet är resursorienterat arbete, nätverkssamarbete och att ta hänsyn till individuella behov.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att arbeta med barnfamiljer, utmärkta interaktionsfärdigheter, förmåga att arbeta i par och i team och att samarbeta med myndigheter.

Körkort är nödvändigt för en familjearbetare och möjlighet att använda egen bil är meriterande. Familjearbetet sker i regel på vardagar mellan kl. 8 och 20.

Vi värdesätter ett klientorienterat, proaktivt och lösningsfokuserat arbetssätt, en positiv inställning till utveckling samt god förmåga att organisera och dokumentera. Tidigare erfarenhet av arbete med familjer som utförs i hemmet och barnskyddsarbete är meriterande.

Som stöd i ditt arbete har du ett tvärprofessionellt stödtjänstteam där två familjeterapeuter, en psykiatrisk sjukskötare, flera familjearbetare och en yrkesinriktad stödperson medverkar samt kontaktpersonerna för familjearbete och mötesplatsverksamhet. Vi erbjuder regelbunden arbetshandledning, möjlighet att konsultera specialsakkunniga, chefernas stöd samt en välfungerande företagshälsovård.

Behörighetsvillkor är en lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§) (socionom) eller yrkeshögskoleexamen inom hälso- och sjukvården (sjukskötare) eller tidigare examen på institutnivå inom social- och hälsovården. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Lönen är 2664,23 €/mån. enligt SH-avtalet. I en ordinarie befattning iakttas en prövotid på sex (6) månader och i en visstidsbefattning tillämpas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 50.

Mer information om befattningen ges av:
chefen för Ojamo familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 8.12.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-481-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Ojamo familjestödscenter
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb