Skip to main content
test
Familjedagvårdare - Kaskö stad

Bildningsnämnden i Kaskö lediganslår en befattning som familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem med uppgiften.

Arbetsförhållandet med tillsvidareanställning börjar 1.11.2023 eller enligt avtal.

Till uppgifterna som familjedagvårdare hör småbarnspedagogik som förverkligas i vårdarens hem. Att stället är en hemmaliknande miljö är i en viktig roll, där vård, fostran och lärande sker i liten grupp. Vårdaren kan sköta sammanlagt fyra barn. Därtill kan ett barn i förskoleåldern eller en skolelev placeras i gruppen för eftermiddagsvård.

Behörighetskraven för uppgiften som familjedagvårdare är för uppgiften tillämpad yrkesexamen eller annan lämplig utbildning i branschen. (Lagen om småbarnspedagogik 540/2018).

Prövotid sex (6) månader. Den som väljs till befattningen bör före emottagandet av befattningen förevisa enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504 / 2002) och enligt brottsregisterlagen (770 / 1993) ett utdrag ur brottsregistret. Lön och anställningsvillkor enligt det allmänna kommunala avtalet för tjänste- och arbetsvillkor (AKTA).

Som arbetsgivare vill Kaskö stad satsa på sin personals välmående och vi erbjuder både e-passi och gymförmån.

Läs mer

http://www.kaskinen.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Välfärds- och personalchef Mari Hiltula tel. 040 5075571, mari.hiltula(at)kaskinen.fi

Lär dig mer om oss

Kaskisten Kaupunki, Sivistysosasto, Päiväkoti Ankkuri

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad, där vi i stadens organisation finns nära kunderna.


Adress: Slussgatan 11, 64260 Kaskinen

Rekommenderade jobb