Familjedagvårdare R1278 - Raseborg stad

Är du intresserad av att arbeta i ditt eget hem inom småbarnspedagogiken? Vi söker nu en tvåspråkig familjedagvårdare till Svartå.

Familjedagvård är dagvård för barn under skolåldern i små grupper, där en hemlik miljö, grundläggande vård, lek och lugn betonas. Familjedagvårdaren är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens hem. Till uppgiften hör att planera och förverkliga småbarnspedagogisk verksamhet.

Inom familjedagvården anpassas vårdarens arbetstid till barnens vårdtider. Verksamhetstiden är i regel 8 - 9 timmar per dag. Man kommer närmare överens om vårdtiden innan dagvården inleds.

Barngruppens storlek:
I alla former av familjedagvård är storleken på barngruppen fyra. För egna barn under 3 år får man hemvårdsstöd från FPA.

Vi värdesätter:
- arbetserfarenhet av att arbeta med barn
- öppenhet och positiv inställning
- självständigt och sensitivt arbetsgrepp samt samarbetsförmåga

Vi förutsätter:
Inga formella behörighetskrav

Anställningen är tidsbunden och påbörjas enligt överenskommelse. Lön enligt AKTA. Prövotid 6 månader. Godtagbart läkarintyg över lämplighet för arbetsuppgiften bör lämnas in innan befattningen tillträds. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 370359. Ansökningstiden går ut den 27.6.2021 kl. 16.00.

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Nina Aartokallio, chef för småbarnspedagogik, tfn 019 289 2150

Lär dig mer om oss

Raseborg stad, Bildningssektorn, Småbarnspedagogik

Inom Raseborgs stad deltar ca 1200 barn, den svensk- och finskspråkiga verksamheten fungerar och leds som en enhet. Sedan år 2018 deltar alla daghem i dagsifred och varje enhet jobbar medvetet med mobbningsförebyggande arbete. Hos oss fungerar ett språk- och kulturstödjande nätverk som bl.a. producerar och sprider språkstödjande arbetssätt och metoder till enheterna. Vi fortbildar personalen i fostringsgemenskap, barns- och föräldrars delaktighet och tidigt ingripande. Vi har ett starkt kunnande inom småbarnspedagogiken och utvecklar kontinuerligt verksamheten genom deltagande i fortbildnign och utvecklingsprojekt. Som anställd inom småbarnspedagogiken i Raseborg erbjuder vi dig en möjlighet att trivas och utvecklas i ditt arbete och regelbunden fortbildning. Till våra personalförmåner hör årliga kultur- och motionssedlar.


Adress: Svartå, 10360 Mustio
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb