Familjehandledare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsovårdsverk söker en projektarbetare till Familjercenterprojektet för tiden 1.9-31.12.2020. Möjlighet till förlängning vid eventuell fortsatt projektfinansiering.

Som en del av Familjecenterpiloteringen utvecklas lågtröskeltjänster för barnfamiljer. Målsättningen är att stärka det förebyggande familjearbetets förankring i barnens utvecklingsmiljöer.

Det förebyggande familjearbetet är en tidigt stödinsats som riktar sig till alla barnfamiljer i Vasa. Förebyggande familjearbete utförs tillsammans med familjen i olika vardagsituationer som familjen upplever utmanande. Utgångspunkten är alltid familjens egna behov. Handledningarbetet är mångfacetterat och kräver ett självständigt arbetssätt samt att man vågar kliva in i barnfamiljernas vardag.

Vi söker dig som vill jobba med olika familjer i olika familjesituationer och som är intresserad av att utveckla denna lågtröskelserviceform.

Som familjehandledare består klientarbetet av stöd och handledning till familjer i vardagssituationer samt gruppverksamhet. Utveckling av familjecentermodellen utgör också en del av arbetet. Arbetet utförs i huvudsak vardagar dagtid, dock ibland även kvällstid.

Behörighetsvillkor är socionom (YH) eller motsvarande.

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter erfarenhet av arbete med barn och barnfamiljer samt god samarbetsförmåga. Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil.

Vi värdesätter innovativitet och kreativitet, god kommunikationsförmåga, förmåga till självständigt arbetet och teamarbete samt vilja att delta i utvecklingsarbete.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att förverkliga och utveckla en ny form av lågtröskelservice till barnfamiljer i en positiv arbetsgemenskap.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2 516,68 € / mån.

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 34.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

familjehandledare Terhi Silvendoin tfn +358403575684
terhi.silvendoin(at)vaasa.fi

Vasa stad / socialarbete och familjeservice
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.