Familjerådgivare - Kirkkonummen kunta

Familjerådgivare - Kirkkonummen kunta

I Kyrkslätt kommun lediganslås en familjerådgivarbefattning för fast anställning fr.o.m 12.8.19 eller enligt överenskommelse. Befattningen hör till Vård - och omsorgsväsendets mentalvårdstjänster. På familjerådgivningen finns fyra psykologer och fyra familjerådgivare.

Till familjerådgivarens centrala arbetsuppgifter hör att träffa barn - och vuxenklienter, göra utvärderingar, stöda klienterna och göra interventiva vårdinsatser. Därutöver är samarbete i nätverk med övriga aktörer inom barn - och familjetjänsterna en central arbetsuppgift. Arbetet är delvis arbete i arbetslag delvis individuellt arbete. Klienterna träffar man dels i familjerådgivningens utrymmen, dels i andra utrymmen (t. ex hemma hos klienten, i samarbetsparternas utrymmen osv.). Familjerådgivaren förväntas ha god samarbetsförmåga både inom arbetsgemenskapen och i förhållande till klienterna och samarbetsparterna samt en utvecklingsinriktad och flexibel approach till arbetet. Möjlighet att använda egen bil vid behov är önskvärd. Kommunens majoritetsspråk är finska, beredskap att erbjuda service också på majoritetsspråket förutsätts.

Familjerådgivarens behörighet: socialarbetare (Lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården (817/2015). I brist på behöriga kan sökande som studerar socialarbete och som har utfört grund - och ämnesstudierna samt den obligatoriska praktiken visstidsanställas för högst ett år.

Den valda bör visa upp utdrag ur straffregistret i enlighet med straffregisterlagens (1993/770) 6 §:n 2 mom. innan arbetsavtalet kan undertecknas (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (2002/504).

Vaccineringsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48 fordras. Befattningarna har en prövotid på 6 månader.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Tilläggsinformation ges av chefen för mentalvårdstjänsterna Peter Grönroos tel 040 1269 628
Skicka ansökningen med bifogade bilagor senast 27.5 klo 12.00

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Perheneuvola
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och omfattas av HRT-kollektivtrafiken. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats
Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren