Familjerådgivare - Lohjan kaupunki

Vi söker en entusiastisk familjerådgivare till Lojo stads rådgivning för unga och deras familjer.

På rådgivningen för unga och deras familjer har du möjlighet att arbeta självständigt och i par med psykologen på rådgivningen. Du har också möjlighet att samarbeta med familjerådgivare och psykologer som arbetar på familjecentret Segel. I ditt arbete får du stöd av en konsulterande barnpsykiater samt arbetshandledning.

Du arbetar i nätverk som expert på uppfostran och familjerådgivning och som samarbetspartner får du ungdomscentralen, rehabiliteringsenheten för barn och unga ( bland annat barnneurolog och neuropsykolog) och andra yrkesgrupper inom det sociala arbetet för barnfamiljer. I familjerådgivarens arbete har du ett eget arbetsrum till ditt förfogande.

Som familjerådgivare kan du arbeta för att familjemedlemmarnas interaktion utvecklas i positiv riktning och hjälpa till att föräldrarna till unga kan hitta sätt att hantera de bekymmer som rör de ungas känsloliv och uppfostran. I familjerådgivarens arbete kan du också hjälpa familjer i olika traumatiska situationer och krissituationer, liksom i svårigheter relaterade till parförhållandet och separation.

Behörighetsvillkoret behörighet som legitimerad socialarbetare. Specialiseringsutbildning inom uppfostrings- och familjerådgivning eller någon annan specialiseringsutbildning som ger färdigheter för möten med barn och familjer. Alternativt är behörighetsvillkoret en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården och familjeterapiutbildning på specialnivå som Valvira godkänner.

Intervjuerna genomförs flexibelt vid en tid som är lämplig för den sökande antingen på familjecentret Segel eller som en distansintervju via Teams.

Grundlön är 3585,28 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Ansökningstiden fortsätts tills 27.9.2021.

Mer Information ges av:
Ledande familjerådgivare Jaana Tuomi-Karén, p. 044 374 3088, jaana.tuomi-karen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 27.9.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-293-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Familjecentret
Adress: Tallåsgränden 7 A, 08500 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb