Skip to main content
test
Familjeterapeut - Lohjan kaupunki

Ett mångsidigt och inspirerande arbete som familjeterapeut väntar dig som är proffs inom barnskydd och familjeterapi.

Kom och utveckla med oss det systemiska barnskyddet i Lojo. Du kommer att arbeta i två enheter: i barnskyddsteamen inom barnfamiljernas socialtjänster (Larsgatan 50, Lojo) och i Ojamo familjestödcenter (Ojamoåsvägen 64 B, Lojo).

Som familjeterapeut är din arbetsuppgift att förankra ett systemiskt arbetssätt och dito metoder i barnskyddet. Du deltar i teamens veckomöten och tillför ett familjeterapeutiskt perspektiv i mötena. Du utför kortvarigt klientarbete enligt klientplanen (inklusive förhandlingar, kris-, individ- och familjemöten och föräldrahandledning tillsammans med familjens nätverksaktörer). Du erbjuder din expertis för medarbetarna inom barnfamiljernas socialtjänster genom konsultation och deltar i deras utbildning och gemensamma utvecklingsarbete. Samarbetet med den andra familjeterapeuten inom barnfamiljernas tjänster är nära.

Arbetet förutsätter att du har utmärkta interaktionsfärdigheter, kan snabbt reagera på föränderliga situationer, har förmåga att arbeta i par och team samt samarbeta med myndigheter.

Vi värdesätter utbildning i enlighet med den systemiska verksamhetsmodellen samt tidigare erfarenhet av att arbeta enligt modellen. Kunskap om barnfamiljernas socialtjänster och tidigare erfarenhet av att arbeta inom barnskyddet är förutsättningar för framgång i arbetet. Vi utgår från att du har god organisations- och dokumentationsförmåga. Körkort är meriterande i arbetet som familjeterapeut.

Din arbetstid är 38 h 15 min/vecka, flexram kl. 7-9.30 och 14-19.00.

Som stöd i ditt arbete erbjuder vi regelbunden arbetshandledning, möjligheter att konsultera specialsakkunniga och stöd av din chef. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy ansvarar för företagshälsovården.

Behörighetsvillkor: Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården och av Valvira godkänd examen för familjeterapeut på specialnivå.

Lönen är 3656,99 €/mån. enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 43.

Mer information om befattningen ges av:
chefen för Ojamo familjestödscenter Ulla Hellström, tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 11.10.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-382-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Ojamo familjestödscenter
Adress: Larsgatan 50/Ojamoåsvägen 64 B, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb