Fastighetschef - Malax kommun

Malax kommun ledigförklarar tjänsten som fastighetschef.

Som fastighetschef ska du bland annat:
- ansvara för budgetering och uppföljning för kommunens fastigheter
- fungera som förman för fastighetsskötarna och städarna
- organisera förebyggande underhållsarbeten i kommunens byggnader
- sköta upphandlingen av entreprenader och anskaffningar
- fungera som ersättare för tekniska direktören.

Behörighetsvillkor är lämplig examen. Språkkravet är god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska. Prövotid om 6 månader tillämpas.

Vi värdesätter:
- erfarenhet av byggnadsbranschen, byggnadsunderhåll och -projektering, projektledning och kostnadsberäkning
- goda datakunskaper i bl.a. Autocad, Granlund Manager och Buildercom samt program för fastighetsautomation
- erfarenhet av kommunal förvaltning och upphandlingsprocesser
- samarbetsförmåga kombinerad med god förmåga till självständigt arbete samt en serviceinriktad attityd.
- god organisationsförmåga och förmåga att se helheter

Ansökningstiden har förlängts. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.malax.fi

Mer om arbetsgivaren

Teknisk direktör John Södergran tfn 050 430 4430 , john.sodergran@malax.fi

Malax kommun, avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.