Skip to main content
test
Fastighetsingenjör - Vasa stad

Vasa stad söker en fastighetsingenjör till resultatområdet fastighetssektorn. Resultatområdet ansvarar för förvaltningen av stadens markegendom, lägesdata, fastighets- och mätningsuppgifter samt bostadsärenden. Fastighetssektorn har ca 30 anställda.

Fastighetsingenjören fungerar som förman för 12 anställda inom enheten för fastighets- och mätningsservice samt ansvarar för enhetens verksamhet och utveckling. I arbetet ingår därtill expertis- och utvecklingsuppgifter gällande fastighetsbildning och fastighetsregisterföring. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. fastighetsförrättningar, fastighetsregisterföringsbeslut, tomtindelningar, administration av fastighetsbeskattningsuppgifter samt företrädande av staden i besittningstagande och inlösen av allmänna områden.

Behörighetskrav är vid Aalto-universitet, institutionen för markanvändningsvetenskaper (f.d. lantmäteriavdelningen vid Tekniska högskolan), avlagd diplomingenjörsexamen eller motsvarande tidigare examen.

Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda det ena inhemska språket och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket.

Vi förutsätter tidigare erfarenhet av fastighetsbildning och fastighetsregisterföring.

Vi värdesätter chefserfarenhet, erfarenhet av metoder för framställning av baskarta, erfarenhet av lägesdata- samt markanvändningsbranschen, förhandlings- och samarbetsförmåga samt utvecklingsvilja.

Vi erbjuder en möjlighet att utveckla och att utvecklas inom lantmäteribranschen samt en god arbetsgemenskap i en stad som utvecklas.
Dessutom erbjuder vid förmåner inom stadens service, tjänstecykelförmånen samt ePassis kultur-, motions- och välmåendeförmåner.

Den uppgiftsbaserade lönen är ca. 4500-4700 €/mån.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 5.9-2.10.2023 beaktas vid valet.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Stadsgeodet Petur Eklund, tfn. 040 164 6930
petur.eklund(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Vasa stad / Fastighetssektor

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljö erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb