Skip to main content
test

Staden Jakobstads tekniska tjänster, mätningsavdelningen rekryterar en fastighetssekreterare till en tillsvidare befattning.

Mätningsavdelningens arbetsfält är brett och mångsidigt. Till avdelningens centrala uppgifter hör bl.a. att förvalta stadens markegendom, fastighetsbildning och aktivt delta i olika markfrågor.

Som fastighetssekreterare har du ett kreativt och omväxlande arbete där du som nyckelperson fungerar som huvudanvändare och ansvarig för faktureringen gällande bl.a. arrende- och dagvattenfaktureringen. Du har också hand om marknadsföringen av stadens tomter. På mätningsavdelningen är du en del av ett arbetsteam som består av 11 personer. Till dina uppgifter hör också administrativa uppgifter.

För befattningen krävs en lämplig yrkes- eller yrkeshögskoleexamen. Erfarenhet från liknande uppgifter och kunnande inom lantmäteri räknas som meriter. För uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska och åtminstone nöjaktiga i det andra språket.

Framgång i uppgiften förutsätter:

Förståelse för fakturering och de administrativa uppgifterna
Kunnande eller utbildning inom marknadsföring
Intresse att utveckla nytt
Arbetslivs- och kundbetjäningsfärdigheter
Fungera effektivt - både självständigt och i grupp

Befattningen inleds med en prövotid på 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg ska uppvisas innan tillträde. Uppgiften inleds enligt överenskommelse.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet TS.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Viljam Knif, Stadsgeodet
viljam.knif@jakobstad.fi
044-785 1399

Lär dig mer om oss

Staden Jakobstad, Centralen för tekniska tjänster, Mätningsavdelningen

Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig, välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb