Fastighetsskötare - Borgå stad

Borgå lokalservice är ett affärsverk som ansvarar för måltidstjänster, fastighetsskötsel och rengöringstjänster vid Borgå stads verksamhetsenheter. Lokalservice sysselsätter ca 300 yrkeskunniga personer inom fastighetsskötsel, städning och måltidstjänster.

Enheten lokalitetstjänster vid Affärsverket Borgå lokalservice söker ordinarie fastighetsskötare till fastighetsskötarens arbetsuppgifter:

1 fastighetsskötare från 1.12.2020 eller enligt överenskommelse
2 fastighetsskötare från 11.1.2021

Arbetet omfattar fastighetsskötsel av skolor, daghem eller ämbetsverk, såsom renhållning och skötsel av utomhusområden, mindre reparationer av fastigheten och underhåll och service av VVS-system samt skötsel av användartjänster.

Vi förväntar oss att du är rask, initiativrik och vill betjäna kunderna väl i ditt arbete som fastighetsskötare. För arbetet krävs grundexamen eller yrkesexamen för fastighetsskötare samt arbetserfarenhet eller annan lämplig utbildning och arbetserfarenhet inom branschen, dessutom god kompetens och hantering inom husteknik. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Körkort är nödvändigt för skötseln av arbetsuppgifterna.

Den som väljs bör visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Prövotiden är sex (6) månader.

Lönen fastställs enligt TS, den uppgiftsrelaterade lönen är 2122,76 €/månad. Arbetstiden är 38 h 15 min/vecka.

Skicka din ansökan senast 21.10.2020 kl. 12 via länken Sök nu. Vi kallar de personer vi valt till en anställningsintervju fr.o.m. 21.10.2020.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ger servicechef Marianne Seppänen, tfn: 0400 752 7221 (vardagar kl. 14.30-15.00)

Affärsverket Borgå lokalservice
Adress: Teknikbågen 1, 06100 Porvoo

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.

Borgå stad - Rökfri arbetsplats