Företagsläkare, 2 tjänster - Turun kaupunki

Tjänsten som företagsläkare innefattar både lagstadgade och sjukvårdsuppgifter inom företagshälsovården. Arbetet utförs i ett multiprofessionellt team. Arbetet inleds enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är fastställda enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och enligt förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs inom företagshälsovården (1484/2001).

Den sökande ska ha specialläkarexamen inom företagshälsovård. I brist på behöriga sökande kan en läkare under specialistutbildning väljas till tjänsten på viss tid.

Som merit räknar vi en bred kompetens inom företagshälsovården (förmåga att självständigt utföra arbetsplatsutredningar, bedömningar av arbetsförmågan och hälsokontroller).

Arbetet är dagarbete och multiprofessionellt teamarbete. Vi ger dig en god introduktion och ett regelbundet tutorskap.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv/arbetshalsogarden-i-abo

Mer om arbetsgivaren

överläkare Tuula Hakoila
tuula.hakoila@turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Därtill kan skriftliga ansökningar före utgången av ansökningstiden skickas till: Koncernförvaltningens registratorskontor, PB 355, 20101 Åbo

Åbo stad, Servicecentraler, Företagshälsovården
Adress: Hämeenkatu 10, 20500 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.