test
Förman för servicehus - Hangö stad

Vi söker en förman till Servicehuset Nova vid äldreomsorgscentralen

Servicehuset Nova är den andra av servicehusen, som drivs av Hangö stad. I Servicehuset Nova finns sammanlagt 39 klientplatser för äldre och handikappade klienter. Klienterna erbjuds dygnetrunt resurserat serviceboende.

Förmannen vid Servicehuset Nova ansvarar för verksamheten i samarbete med Novas ansvariga sjukskötare. Till de mest centrala arbetsuppgifterna hör Novas förvaltningsmässiga personalfrågor samt uppgifter i anknytning till Novas tjänster och verksamhetens kvalitétsövervakning. Förmannen vid Nova fungerar i nära samarbete med äldreomsorgscentralen.

Behörighetsvillkor för förmannen vid Servicehuset Nova är utbildning på yrkeshögskolenivå inom social eller hälsovården eller motsvarande tidigare examen på institutnivå och legitimitet enligt lag om yrkesutbildad per-sonal inom hälsovården (559/1994) eller socialvården (817/2015) samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i vartdera inhemska språket.

Handhavandet av befattningen förutsätter erfarenhet av skötsel av förmannauppgifter och av äldrevårdstjänster samt inspirerande och inkluderande arbetsgrepp i förmannaarbetet, positiv attityd till utveckling av servicen samt förmåga att arbeta självständigt och långsiktigt.

Godtagbart läkarintyg skall företes innan befattningen tas emot. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Lön enligt SH-avtalet. Arbetsförhållandet börjar fr.o.m. 3.1.2022 eller enligt skild överenskommelse.

Vid besättandet av befattningen tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Befattningen söks senast 8.12.2021 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Hangö 25.11.2021

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger äldreomsorgschef Leena Hytti, 040 701 6985, leena.hytti@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Äldreomsorgscentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Narviksgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb