Förmånshandläggare, Utlänningsbyrå - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Förmånshandläggning samt handledning av och rådgivning till utlänningsbyråns klienter. Handläggning av ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd. Handledning av, rådgivning till och vägledning av kunder i frågor som gäller förmåner och social trygghet per telefon, per brev och vid särskilt bokade kundmöten med tolk. Handledning av och rådgivning till kunder under utlänningsbyråns dagliga informationstider. Samarbete och kontakt med FPA i frågor som gäller invandrarnas sociala trygghet.

Behörighetskravet är en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en tidigare examen på institutnivå, en lämplig yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller lämplig och tillräcklig arbetserfarenhet.

Dessutom förutsätter vi erfarenhet av motsvarande uppgifter samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Övriga språkkunskaper betraktas som meriter.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

ledande socialarbetare Jyri Mikkola, tfn 050 590 7940, jyri.mikkola@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektor, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Utlänningsbyrå, socialarbete
Adress: Slottsgatan 23, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.