Förrättningsingenjören - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker en förrättningsingenjör till fastighets- och kartverkstjänsterna till fastighetsbildningsteamet.

Till resultatområdet stadsutveckling hör planläggningen, fastighets- och kartverksservicen, byggnadstillsynen, miljöskyddet och miljöhälsan som har ett nära samarbete med stadens övriga organisation.

Förrättningsingenjören arbetar i teamet för fastighetsbildning inom fastighets- och kartverksservicen. Teamet har det huvudsakliga ansvaret för uppgifter som gäller fastighetsbildningen.

Lojo är en stad med omkring 50.000 invånare och för fastighetsregistret inom sitt ansvarsområde.

Förrättningsingenjören har som uppgift:
- Geodetisk beräkning (tomtindelningar, plantolkningar, avstyckningsplaner, provberäkningar, till externa och interna kunder)
- Utarbetande av tomtindelningar
- Beredning av fastighetsförrättningar, förrättningar och registrering av dem
- Uppdatering och korrigering av geografisk information samt att medverka i de geodatatekniska utvecklingsuppgifterna.
- Kundservice


För tjänsten som förrättningsingenjör krävs:
- YH-examen för lantmäteriingenjör eller tidigare examen för lantmäteritekniker
- Minst 1-3 års erfarenhet inom branschen
- Erfarenhet av geodetisk beräkning
- Kunskap om fastighetsbildnings- planläggningsmätnings- och bygglagen och tillämpningen av dem.
- Kunskap om och tillämpning av jordabalken
- Kunskap om processen för fastighetsbildning och bygglov i den utsträckning som behövs i arbetsuppgifterna
- Kunskap om fastighetsdatasystemet och processen för detaljplanläggning i den utsträckning som behövs i arbetsuppgifterna
- Kunskap om kartverksbestämmelser och geodatatekniska bestämmelser och tillämpningen av dem

Vi uppskattar samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga, tidigare erfarenhet av att bereda tomtindelningar, erfarenhet av kommunregistret Facta, erfarenhet av att använda registerföringsapplikationen MML, speciellt kunskap om Esri när det gäller den geografiska informationen. Kommunal erfarenhet räknas som merit.

Mer information ges av:
Tapio Ruutiainen, stadsutvecklingsdirektör, stadsgeodet, 044 374 3793
Satu Törnroos, förrättningsingenjör, 044 374 3792

Lönen fastställs enligt AKTA. Vid tillsättningen av tjänsten iakttas en prövotid på 6 månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 6.3.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-13-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Miljövård
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja