Förvaltningsassistent, bildningsavdelningen - Pargas stad

Förvaltningsassistent, bildningsavdelningen - Pargas stad

Vid bildningsavdelningen i Pargas stad lediganslås en befattning som

förvaltningsassistent

Till arbetet hör allmänna förvaltningsuppgifter inom den svenskspråkiga och finskspråkiga
skolförvaltningen samt småbarnspedagogik-, kultur- och biblioteksenheterna. Till uppgifterna hör också fakturering. Vi söker en tvåspråkig person som har initiativförmåga, är serviceinriktad och vill arbeta i team. Datorprogram som används är bland andra Dynasty och Rondo.

Behörighetskrav är lämplig högskolexamen eller motsvarande tidigare utbildning på institutnivå. Språkkrav är goda kunskaper i svenska och finska språket.

Lön enligt AKTA.

Arbetsförhållandet inleds från och med 1.6.2019 eller enligt överenskommelse.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Närmare uppgifter ger utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 050 3753593 eller per e-post
ulrika.lundberg@pargas.fi under tiden 25.3.-1.4.
Ansökan sker via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 222688. Ansökan kan också skickas per post till Pargas stad, Bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post: bildningen@pargas.fi.
Ansökningstiden utgår 1.4.2019.

Pargas stad, Bildningsavdelningen
Adress: Strandvägen 28, Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren