Förvaltningschef - Hallintopäällikkö - Nykarleby stad

Förvaltningschef - Hallintopäällikkö

Förvaltningschefen är en nyckelperson som har ett nära samarbete med stadsdirektören och ekonomidirektören. Eftersom förvaltningschefen bereder ärenden vidare till stadsstyrelsen har man ett nära samarbete med alla inom staden.

Förvaltningschefen fungerar som sekreterare för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och ingår i stadens ledningsgrupp. Vid enheten hanteras också frågor som berör kommunal information, marknadsföring och näringslivsutveckling.

Behörighetsvillkoret är lämplig högre högskoleexamen. Meriter är erfarenhet av offentlig förvaltning och utvecklingsfrågor som anknyter till området. Vi söker särskilt en person som har kunskap om offentlig rätt, speciellt inom kommunalförvaltning, upphandling och avtalsrätt och som kan agera i en rådgivande funktion åt hela organisationen i dessa frågor.

Språkkrav är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.

För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du ha god ledarskaps- kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att hantera och driva många olika ärenden samtidigt på ett effektivt och resultatinriktat sätt.
Det är möjligt att sökandenas lämplighet för uppgiften även utreds genom lämplighetsbedömningstest. Vid utnämningen kan det bestämmas att tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader. Godtagbart läkarintyg ska uppvisas före tillträdande.
----
Hallintopäällikkö on avainhenkilö joka tekee tiivistä yhteistyötä kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Tehtävään kuuluu asioiden valmistelua kaupunginhallitukselle ja edellyttää tiivistä yhteistyötä koko organisaation kanssa. Hallintojohtaja toimii kaupunginval-tuuston ja kaupunginhallituksen sihteerinä ja on kaupungin johtoryhmän jäsen. Yksikköön kuuluu myös asioita, jotka liittyvät tiedottamiseen, markkinointiin ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Julkisen hallinnon ja kehittämistehtävien kokemus luetaan ansioksi. Haemme erityisesti henkilöä, jolla on juridinen osaaminen, etenkin kunnallishallinnosta, julkisista hankinnoista sekä sopimusoikeudesta ja joka voi toimia koko organisaation neuvonantajana näissä asioissa.

Kielitaitovaatimuksena on sekä ruotsin- että suomenkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamis-, viestintä- ja yhteistyö-kykyä sekä kykyä käsitellä ja hoitaa samanaikaisesti monia asioita tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Hakijoiden soveltuvuus tehtävään voidaan mahdollisesti selvittää myös soveltuvuusarviointi-testillä. Nimityksen yhteydessä voidaan päättää kuuden kuukauden koeajasta. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja

https://www.nykarleby.fi/assets/WWW/Nykarleby-stad-soker-en.pdf

För mer information kontakta stadsdirektör Mats Brandt, namn.efternamn@nykarleby.fi, +358 50 4709010.
Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Mats Brandt, nimi.sukunimi@uusikaarlepyy.fi, +358 50 4709010.

Nykarleby stad, förvaltningsavdelningen Uudenkaarlepyyn kaupunki, Hallintoyksikkö
Osoite: Topeliusesplanaden 7 - Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy

www.nykarleby.fi
-
www.uusikaarlepyy.fi

Tutustu työnantajaan