Skip to main content
test
Förvaltningsdirektör, Österbottens välfärdsområde - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde söker
en kunnig, driftig och utvecklingsinriktad förvaltningsdirektör till ett ordinarie tjänsteförhållande. Verksamheten i Österbottens välfärdsområde kommer från och med årsskiftet att inbegripa förutom social- och hälsovård även räddningstjänster.

Som förvaltningsdirektör leder du den allmänna förvaltningen och svarar för det arbete som bedrivs i välfärdsområdets organ, för verkställandet av beslut samt för ärende- och dokumenthanteringen. Du svarar tillsammans med ditt kunniga team även för ägarstyrningen, den interna kontrollen och riskhanteringen, avtalshanteringen, dataskyddet samt de juridiska tjänsterna. Du sitter också med i ledningsgruppen.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen. I och med att vår organisation är helt tvåspråkig ska den sökande ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Goda kunskaper i offentlig förvaltning, arbetserfarenhet av ledningsuppgifter inom den kommunala sektorn samt en förmåga att leda genom växelverkan samt med ett resultatinriktat och innovativt arbetsgrepp ses som en fördel för uppgiften.

Tjänsten besätts så fort som möjligt eller enligt överenskommelse tillsvidare. Villkoren i tjänsteförhållandet fastställs i enlighet med AKTA. Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs till tjänsten ska före hen inleder sitt tjänsteförhållande tillställa ett läkarintyg för att bevisa sin lämplighet för uppgiften.

Behörighetskrav:
Lämplig högre högskoleexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör Marina Kinnunen
tel. 044 323 1808
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb