Fysioterapeut - Kristinestad

Sökes en fysioterapeut för ett moderskapsvikariat till Vård- och omsorgscentralen/fysioterapin. Arbetet börjar genast eller enl. överenskommelse. Arbetsuppgifterna på fysioterapiavdelningen innefattar poliklinisk fysioterapi, grupphandledning, hjälpmedelservice samt annan fysioterapiverksamhet inom vård och omsorgscentralen. Behörighetskrav enligt lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (fysioterapeut). Praktisk erfarenhet och tilläggsutbildningar räknas till godo.

All personal anställs av vård- och omsorgscentralen med primär arbetsplats angiven men, arbetsplatsen kan vid behov ändras i takt med att verksamheten utvecklas. Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Samtliga sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål och före tillträdandet av befattningen visa friskhetsintyg. Prövotiden är 6 månader.

Läs mer

http://www.kristinestad.fi

Mer om arbetsgivaren

Robert Sunden, 062218470, robert.sunden@krs.fi
Sedvanliga ansökningar sänd till address: Kristinestads vård- och omsorgscentral, Vård- och omsorgschefen, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Kristinestad, Vård- och omsorgscentralen, Fysioterapi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.