Skip to main content
test
Fysioterapeut, Akut- och rehabiliteringsavdelning - Sibbo kommun

Är du utbildad fysioterapeut och har du intresse för rehabiliterings- och utvecklingsarbete på en rehabiliteringsavdelning i ett multiprofessionellt team?

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Vid hälsocentralens sjukhus i Sibbo finns en akut- och rehabiliteringsavdelning med 28 patientplatser. Patienterna kommer antingen hemifrån, via jouren eller från specialsjukvården.

Vi söker nu till vår Akut- och rehabiliteringsavdelning en innovativ och utvecklingsvillig

FYSIOTERAPEUT för en ordinarie vakans. Arbetet inleds enligt överenskommelse helst så fort som möjligt.

Vårdarbetet görs i fungerande och multiprofessionella team med bl.a. en till fysioterapeut, och arbetet baserar sig på individuella rehabiliterande vårdplaner och respekt för patientens människovärde och rättigheter. ADL-rehabiliteringen av våra patienter är aktiv och vi använder digital dokumentering, vilket betyder att vår avdelning är papperslös. Vi är fortbildningspositiva och stöder personalens arbetsvälmående.

Behörighetskraven för befattningen är yrkeshögskoleexamen för fysioterapeut eller tidigare, motsvarande examen på institutnivå i vilken ingår legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994; JulkiTerhikki). Därtill förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och tillfredsställande skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Tidigare erfarenhet av rehabiliterande vård på rehabiliteringsavdelning samt neurologisk rehabilitering ses som en fördel.

Vi värdesätter god växelverks- och samarbetsförmåga samt flexibilitet och intresse för utveckling. Dessutom värdesätter vi ett intresse för att innovativt och aktivt utveckla det rehabiliterande arbetssättet i det multiprofessionella teamet.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt det arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården (SOTE-avtalet) och i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid på 6 månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2595,73 euro + möjliga tillägg. Den som väljs ska uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med mitten av juni 2022 och cirka ett år framåt kommer arbetsplatsen, på grund av remont, att vara i Mäntsälä. Kommunen ordar busstransport från Sibbo till Mäntsälä.

Ansökningarna lämnas in senast 30.6.2022 kl. 16 via länken nedan eller på adressen www.sipoo.fi/sv/rekry.

Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, vänligen lämna din ansökan snarast möjligt.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/akut-och-rehabiliteringsavdelning/
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/karriarberattelser/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ger avdelningsskötare Pia Hellman, tfn 040 191 4304, pia.hellman(at)sibbo.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdsavdelningen, Tjänster för personer i arbetsför ålder

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 18, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb