FYSIOTERAPEUT,vikariat - Pargas stad

FYSIOTERAPEUT,vikariat - Pargas stad

Pargas stad, hälsovård, ledigförklarar ett moderskapsledighetsvikariat under tiden 11.4.2019 - 24.2.2020 som FYSIOTERAPEUT med ansvar bl.a. för motionsrådgivning.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är fysioterapeutexamen. Uppgiften förutsätter yrkeskunskap, initiativförmåga, kreativitet, och stresstålighet. Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Förfrågningar, ansvarig fysioterapeut Carola Selin tfn 040 72 56 028
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 216423. Ansökan jämte nödiga intyg kan även inlämnas under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas, halsocentralen@pargas.fi senast den 11.3. 2019 kl. 12:00

Pargas stad, Social- och hälsovård, Terveydenhuolto - Hälsovård
Adress: Vapparvägen 15 a, Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren