Fysioterapeutti - Loimaan kaupunki

Fysioterapeutti

Haettavana on fysioterapeutin äitiysloma- ja vanhempainvapaan sijaisuus ajalle 5.8.2019 - 30.6.2020.

Tyks Loimaan sairaalan tiloissa toimii kolme 22-paikkaista Loimaan akuuttia kuntoutusosastoa. Potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärin vastaanotolta, Tyks Loimaan sairaalan päivystyksestä sekä jatkohoitona Tyks Kantasairaalasta. Osastoilla hoidetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia ja ortopedisia potilaita.

Osastoilla työskentelee yhteensä 4 fysioterapeuttia. Toimintaterapeutin kanssa tehdään yhteistyötä viikoittain. Työskentely osastolla on moniammatillista yhteistyötä. Yksilöllisen fysioterapian lisäksi, fysioterapeutin työtehtäviin kuuluu kotiutumista tukevat kotikäynnit, apuvälinearviot, jatkokuntoutuksen järjestäminen sekä yhteistyö avopuolen toimijoiden kanssa. Fysioterapeutti on mukana murtumajatkohoitopoliklinikan toiminnassa kahtena päivänä viikossa. Osastolla kirjataan rakenteisesti Pegasos- potilastietojärjestelmään.

Tarjoamme sinulle aktiivisen, monialaisen ja innostuneen työyhteisön sekä tiiviin yhteistyön osastojen fysioterapeuttien kesken. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta eri potilasryhmien kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) myöntämä ammatinharjoitusoikeus laillistettuna fysioterapeuttina.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Koeaika on 4 kk.

Loimaan kaupunki on savuton työpaikka.

Hallinnollinen osastonhoitaja Elina Knuutila puh. 02 761 2387 ja/tai apulaisosastonhoitaja Erja Anttila puh. 02 761 2721

Loimaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Osoite: Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa

kts. www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan