Fysioterapeutti - Viitasaaren kaupunki

Fysioterapeutti

Viitasaaren kaupungissa,
perusturvassa avoinna FYSIOTERAPEUTIN toimen sijaisuus (jatkettu hakuaika)

Wiitaunionissa on avoinna fysioterapeutin toimen sijaisuus ajalla 2.9.2019- 3.5.2020

Wiitaunioni on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alue.

Sijoituspaikkana on Pihtiputaan sairaala ja hoivaosasto.

Tarjoamme monipuolisia fysioterapeutin tehtäviä ja osaavan henkilöstön tuen. Työ on päivätyötä. Toimi on uusi (syksy 2017 alkaen) ja tehtävänä on vuodeosaston potilaiden fysioterapian suunnittelu, toteutus, ohjaus ja arviointi. Fysioterapeutti osallistuu myös hoitotyöhön jonkun verran yhdessä hoitohenkilöstön kanssa; ohjaa henkilökuntaa kuntouttavaan työotteeseen ja ergonomiaan.
Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen. Edellytämme kykyä sekä itsenäiseen tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä aktiivista ja myönteistä otetta. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan, koska kyseessä määräaikainen sijaisuus (mm. kuntohoitajat). Aloitus on 2.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika: 14.8.2019 (klo 15.00 mennessä) asti.

Lisätietoja fysioterapeutin toimen sijaisuudesta antaa osastonhoitaja Anne Tavaststjerna ja/tai Marjo Myllynen. p. 044-4596 974, sp: anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi ja/tai marjo.myllynen@pihtipudas.fi
myös fysioterapeutti Linda Aho, p. 040-5741 457, sp: linda.aho@pihtipudas.fi (2.8.2019 asti)

Hakemukset kuntarekryn kautta tai sähköpostilla osoitteeseen anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi:
tai postitse
Osastonhoitaja Anne Tavaststjerna
Pihtiputaan sairaala ja hoivaosasto
Asematie 12
44800 Pihtipudas
Kuoreen merkintä: Hakemus

Hakemukseen tulee liittää tutkinto- ja työtodistukset sekä CV. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.viitasaari.fi

Osastonhoitaja Anne Tavaststjerna ja/tai Marjo Myllynen. p. 044-4596 974, sp: anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi ja/tai marjo.myllynen@pihtipudas.fi
myös fysioterapeutti Linda Aho, p. 040-5741 457, sp: linda.aho@pihtipudas.fi (2.8.2019 asti)

Viitasaaren kaupunki/Perusturva/Sairaalapalvelut/Pihtiputaan sairaala
Osoite: Viitasaari

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.

Tutustu työnantajaan