Skip to main content
test
Fysioterapeutti - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Haemme fysioterapeuttia määräaikaiseen työsuhteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle Haapajärvelle. Fysioterapeutin ensisijainen työtehtävä on avopalveluissa, tehtävään mahdollisesti sisältyy työskentelyä myös akuuttivuodeosastolla. Sijaisuus on 1.9.2022 - 15.5.2023 väliselle ajalle.

Avopalveluiden fysioterapeutin toimenkuvaan kuuluvat lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaa ryhmä- ja yksilöohjausta. Akuuttiosastolla fysioterapeutti vastaa potilaiden kuntoutuksesta arkipäivisin. Fysioterapeutin roolissa korostuu kuntoutuksen asiantuntijuus. Tavoitteena on kuntoutujan saumaton kuntoutusketju.

Fysioterapeutit avopalveluissa ja vuodeosastolla osallistuvat Selänteen kuntoutustiimissä moniammatilliseen yhteistyöhön ja uusien toimintamallien kehittämiseen sekä edistää hyvinvointiteknologian käyttöönottoa avopalveluissa. Neuvonta, ohjaus ja motivointi ovat tärkeä osa työtä. Käytössä on Lifecare- potilastietojärjestelmä ja Effector- apuvälineohjelma.

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kykyä moniammatilliseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn toimintayksikön ja palvelualuerajat ylittäen. Tulet työskentelemään tiiviissä yhteistyössä Selänteen moniammatillisen henkilökunnan kanssa. Fysioterapeuttina toimit vastuullisesti, eettisesti ja asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita arvostaen.

Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, yhteistyökykyä, joustavuutta, itseohjautuvuutta ja innovatiivisuutta. Koulutusmyönteisenä kuntayhtymänä haluamme olla tukemassa urakehitystäsi ja tarjoamme mahdollisuuden kinestetiikan ja potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksiin. Haluamme tuottaa laadukkaita lähipalveluita alueemme asukkaille ja tämän myötä toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutus ovat meille keskeisiä työn kulmakiviä. Mikäli kysyttävää, voit soittaa kuntoutuksen osastonhoitajalle p. 040-1808951 tai hoitotyönjohtajalle p.044-4456920.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillistettu fysioterapeutin tutkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto. Myös opiskelijat huomioidaan. Hakijalta edellytetään tartuntatautilain 48§ mukainen rokotussuoja. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Meillä tarjotaan mahdollisuutta myös osa-aikaiseen työskentelyyn.

Toivomme hakemukset http://www.kuntarekry.fi:n www.kuntarekry.fi:n kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen PPKY Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Työnhaku avain 449956. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita p 044-4457770.

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kuntoutuksen osastonhoitaja Katariina Pieksämäki p. 040 1808 951
Hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi p. 044 4456 920
Kyselyt voi tehdä myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@selanne.net.

Lisätietoja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 15.400 asukasta. Selänne löytyy myös Facebookista ja Instagramista.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.


Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Rekommenderade jobb