Fysioterapeutti, Espoon sairaala, Kotiutustiimi

Tule työskentelemään moniammatilliseen, ammattitaitoiseen ja kokeneeseen tiimimme ja kehittämään ikääntyneiden hoitoa ja kuntoutusta Jorvin kampukselle. Tehtävä on määräaikainen 1.12.2020- 31.12.2021

HUS:n ja Espoon sairaalan yhteinen projekti, Kotiutustiimi 2.0, turvaa ikääntyneille oikea-aikaisen ja turvallisen kotiutumisen päivystyspoliklinikalta ja erikoissairaanhoidon osastoilta. Projekti kestää vuoden 2020 joulukuusta vuoden 2022 helmikuuhun ja projektin tuloksia arvioidaan jatkuvasti. Tiimin jäsenenä olet mukana kehittämässä ja toteuttamassa toimintamallia, jossa potilaan toimintakyky arvioidaan laaja-alaisesti kotiutumisen edellytykset kartoittaen.
Tiimiin kuuluvat lisäksesi Espoon sairaalan kotiutustiimin sairaanhoitajat, geriatri sekä palveluohjaaja. Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu potilaiden fyysisen toimintakyvyn ja jatkokuntoutustarpeen arvio yhdessä potilaan ja tiimin kanssa. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon osastojen kollegoiden kanssa.
Hallinnollisesti työskentelet Espoon sairaalan polikliinisissä ja kotiin vietävissä palveluissa. Työpisteesi on Jorvin kampuksella. Työ sisältää potilaiden tapaamista sairaalassa sekä tarvittaessa kotikäyntejä. Tiimin fysioterapeuttina työskentelet virka-aikana.

Tervetuloa kehittämismyönteiseen tiimimme, jossa on hyvä ja avoin työilmapiiri.

Työpaikan nimi: Espoon sairaala, Kotiutustiimi

Työaika: 38h15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu Fysioterapeutti

Tehtävässä sinulta edellytetään laaja-alaista asiantuntemusta iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arvioinnista kotiutumisen näkökulmasta.
Odotamme kykyä työskennellä itsenäisesti sekä tehdä monialaista verkostotyötä. Odotamme sinulta itsenäistä ja kehittävää työotetta, kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa sekä hyvää paineensietokykyä.

Arvostamme kokemusta erilaisista kehittämistehtävistä sekä espoolaisesta toimintaympäristöstä.

Tervetuloa ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen edelläkävijöiden joukkoon!

Espoon uusi sairaala on avattu Jorvin kampuksella. Uusien tilojen myötä uudistamme toimintamallejamme. Meillä potilas on pääosassa; hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, ja kuntoutus jatkuu kotiutumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhden hengen potilashuoneet, viihtyisät yhteistilat, uusi teknologia ja ekologiset ratkaisut tuovat sairaalaympäristön nykyaikaan.

Tule mukaan kehittämään toimintaamme ja kehittymään osaajana! Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Kuntoutuspäällikkö Anna Troberg , puh 043 826 8862, osastonhoitaja Susanna Mäntyniemi puh 050 338 2509

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Espoon sairaala, Kotiutustiimi
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.