Fysioterapeutti, Kotikuntoutuskeskus 3, Turku

Ansök senast  27.5.2024 23:59

Etsimme fysioterapeuttia sijaisuuteen Kotikuntoutuskeskus 3:een Turkuun osaksi moniammatillista työyhteisöä

Sijaisuuden aloitus sopimuksen mukaan- 30.5.2025.

Kotikuntoutuskeskus 3 on osa Varhan Toimintakykyä tukevia palveluita Turun alueella. Tarjoamme asiakkaillemme nousujohteista ja tavoitteellista kuntoutusta akuutin sairauden jälkeen tai toimintakyvyn heikentyessä. Kuntoutukseen ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä. Tehtävämme on kuntoutuksen keinoin pyrkiä parantamaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä edistääksemme asiakkaan mahdollisuuksia elää itselle mielekästä ja oman näköistään elämää kotona.

Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja mahdollisuuksien mukaan muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Kuntoutusta toteutetaan sekä ryhmässä, että yksilöllisesti kotiin vietävänä palveluna. Kotikuntoutuskeskus 3:n erikoisalana on neurologinen ja geriatrinen kotikuntoutus. Työ on moniammatillista tiimityötä, jossa työyhteisöön kuuluu fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, geriatri, AVH-hoitaja, kuntoutusohjaaja sekä osastonsihteeri.

Fysioterapeutti toteuttaa toimintakyvyn arviointia, kuntoutuksen suunnittelua ja terapiaa yhteistyössä moniammatillisen henkilökunnan ja asiakkaan kanssa. Työ toteutuu pääasiallisesti kotikäynteinä asiakkaan arkiympäristössä ja ryhmänohjauksena keskuksen tiloissa. Osana asiakkaan kuntoutusprosessia fysioterapeutti laatii itsenäisesti lausuntoja asiakkaan toimintakyvystä, elinympäristön muutostyötarpeista, apuvälinetarpeesta sekä muista oman erikoisalansa asioista eri yhteistyötahoille. Lisäksi fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Käytämme toimintakyvyn arvioimiseksi Kotikuntoutukseen kansallisesti suositeltuja mittareita sekä asiakkaan omien tavoitteiden asettamisen apuna GAS-menetelmää.

Toimimme terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelupaikkana ja työhön kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen.

Tehtävässä edellytämme ajokorttia työn sujuvuuden varmistamiseksi.

Eduksi katsotaan aikaisempi työkokemus kotikuntoutuksesta tai neurologisten sekä ikääntyneiden asiakkaiden parista, ruotsin kielen taito sekä oman auton käyttömahdollisuus.

Tehtävä edellyttää hyviä työyhteisötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä valmiuksia työskennellä moniammatillisessa tiimissä fysioterapeutin asiantuntijaroolissa. Joustava suhtautuminen muutoksiin ja luovat ongelmanratkaisutaidot ovat avuksi tässä tehtävässä.
Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän kotikuntoutuksen parissa sekä moniammatillisen työyhteisön, jossa kollegojen tuki on lähellä. Meillä saat hyvän perehdytyksen tehtävään ja mahdollisuuden osallistua palveluiden kehittämiseen.

Työ on päivätyötä ja käytössä on liukuvatyöaika.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

1.1.2024 lukien tehtävään valitun on esitettävä itseään koskeva lain 741/2023 28 §:n mukainen iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Jenni Wirtanen

Osastonhoitaja

Kotikuntoutuskeskus 3. & apuvälineyksikkö

044 9073322 (tavoitat minut parhaiten ma-to klo: 1430-1530)

jenni-henrietta.wirtanen@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare