Gatuchef, ansökningstiden förlängs - Raseborg stad

Gatuchefen fungerar i samhällstekniska enheten som förman i uppgifter som gäller underhåll och byggande av stadens gator och allmänna områden. Huvudansvaret är organisering av sommar- och vinterunderhåll av stadens gatuområden och ledning av entreprenörers arbete samt deltagande i planering och genomförande av infra-byggnadsprojekt som projektövervakare. Gatuchefen rapporterar till samhällsteknikens enhetschef.
På byggplatsen ansvarar Du för övervakning av planenligt byggande samt för anskaffning av alla behövliga lov, ansvarar för val av lämpliga arbetsmaskiner och material, gör behövliga anskaffningar och fungerar som arbetsledare för entreprenörers arbetsinsats samt för den egna personalen som jobbar med i projektet.

Inom underhållet övervakar och leder du entreprenörernas arbete och deltar i organisering av underhållsarbete i samarbete med arbetsledarna. Du deltar i vinterunderhållets dejoursverksamhet. Projektledningskunskaper och sociala kunskaper är centrala för framgångsrikt utövande i den här rollen.

Du övervakar projektekonomin och driftsbudget, granskar inkommande fakturors riktighet och deltar aktivt i planering av upphandlingar och övervakning av avtal.

Behörighetskraven
- Lämplig utbildning (yrkeshögskoleexamen i byggnadsteknik eller motsvarande relevant utbildning) inom infra- eller husbyggnadsteknik eller bred erfarenhet om väghållning och jordbyggnad är nödvändig
- några års erfarenhet av arbetsledar-/projektledarroll är till din fördel.
- insikt i väg- och gatuunderhållsarbete
Vi önskar att du har utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga i det andra. B-körkort och möjlighet att använda egen bil är nödvändigt.

Alla uppgifter kräver förmåga och vilja att arbeta utomhus och i team, också utanför vanlig kontorsarbetstid, samt delta i stadens beredskapsarbete.

Lön enligt tekniska sektorns kollektivavtal och arbetsvärdering. Vi erbjuder dig stadens personalförmåner så som lunch, kultur- och motionssedlar. Prövotid 6 mån. Vi önskar att den valda personen skulle börja hos oss senast fr.o.m. 1.8.2021

Redan inkomna ansökningar beaktas.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Samhällsteknikens chef Piia Nordström, tfn 019 289 3852
Teknisk direktör Jan Gröndahl, tfn 019 289 2550

Lära dig mer om oss

Raaseporin kaupunki, Tekninen toimiala, Yhdyskuntatekniikka, Gator

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs